verschil in antischimmelwerking van chitinase met en zonder

osteoporoseliga

osteoporoseliga

Moleculaire  klonering  en karakterisering van de genpromotor met hoge affiniteit van de kaliumtransporter (AlHKT2;1) van halofyt Aeluropus lagopoides

HKT-subfamilie II functioneert als Na + – Okay +  co-transporter en voorkomt dat planten zoutstress krijgen. Een promotorgebied van 760 bp van AlHKT2;1 werd geïsoleerd, gesequenced en gekloneerd. De promotor D1 van volledige lengte heeft veel cis-regulerende elementen zoals MYB, MBS, W field, ABRE enz. die betrokken zijn bij abiotische stressreacties. D1 en daaropvolgende 5′-deleties werden gekloneerd in pCAMBIA1301 en onderzocht op de werkzaamheid ervan bij stressomstandigheden in heteroloog systeem. Blauwe kleur kleuring werd waargenomen in bloemblaadjes, helmknop kwab en openspringen spleet van anther in T 0  planten. De T 1  zaailing toonde kleuring in nerven, shoot vaatstelsel en wortel, behalve wortel tip. T 1  zaailingen werden onderworpen aan NaCl,KCl en NaCl + KCl en ABA- spanningen. GUS-activiteit werd gekwantificeerd met een 4-methylumbelliferylglucuronide (4-MUG)-assay onder controle- en stressomstandigheden.

De kleinste deletie-D4 vertoonde ook GUS-expressie, maar de hoogste activiteit werd waargenomen in D2 in vergelijking met de promotor van volledige lengte en andere deleties. De elektroforetische mobiliteitsverschuivingstest met behulp van stress-geïnduceerd eiwit met verschillende promotordeleties onthulde een prominentere binding in D2 . Deze resultaten suggereren dat AlHKT2;1-promotor betrokken is bij abiotische stressrespons en dat deletie D2 voldoende zou kunnen zijn om de stress-induceerbare expressie aan te sturen van verschillende genen die betrokken zijn bij het bieden van stresstolerantie in planten

cDNA-  klonering , expressie en antischimmelactiviteit van chitinase van Ficus microcarpa-latex: verschil in antischimmelwerking van chitinase met en zonder chitinebindend domein

Een chitine-bindend domein zou kunnen bijdragen aan het antischimmelvermogen van chitinase door zijn affiniteit voor de laterale wand van de schimmel door hydrofobe interacties. Complementair DNA dat codeert voor het antischimmelchitinase van gazyumaru (Ficus microcarpa), aangeduid als GlxChiB, werd gekloond en tot expressie gebracht in Escherichia coli-cellen. De resultaten van cDNA-klonering toonden aan dat de voorloper van GlxChiB een N-terminaal endoplasmatisch reticulum-targetingsignaal en C-terminaal vacuolair targetingsignaal heeft, terwijl rijpe GlxChiB is samengesteld uit een N-terminaal koolhydraatbindend modulefamilie -18-domein (CBM18)en een C-terminaal glycoside-hydrolase-familie-19-domein (GH19) met een korte linker. Om de rol van het CBM18-domein in de antischimmelactiviteit van chitinase te verduidelijken, werden het recombinante GlxChiB (wildtype) en het katalytische domein (CatD) ervan gebruikt in kwantitatieve antischimmeltesten onder verschillende ionsterkten en microscopische waarnemingen tegen de schimmel Trichoderma viride.

De antischimmelactiviteit van het wildtype was sterker dan die van CatD onder alle ionsterkte- omstandigheden die in deze take a look at werden gebruikt; de antischimmelactiviteit van CatD werd echter zwakker met toenemende ionsterkte, terwijl die van het wildtype behouden bleef. De resultaten bij hoge ionsterkte bevestigden verder de bijdrage van het CBM18-domein aan het antischimmelvermogen van GlxChiB. De microscopische waarnemingen toonden duidelijk aan dat het wildtype inwerkte op zowel de uiteinden als de zijwand van schimmelhyfen , terwijl CatD alleen op de uiteinden inwerkte. Deze resultaten suggereren dat het CBM18-domein zou kunnen bijdragen aan het antischimmelvermogen van chitinase door zijn affiniteit met de laterale wand van de schimmel door hydrofobe interacties

Toepassing van de aangepaste handgemaakte  kloontechniek  op varkens

Hoewel somatische celkernoverdracht (SCNT) vaak wordt gebruikt om gekloonde dieren in laboratoria te produceren, is deze techniek duur en inefficiënt. Daarom is de handgemaakte kloontechniek (HMC) voorgesteld om het kloonproces te vereenvoudigen en te bevorderen, maar HMC verspilt veel eicellen en leidt tot mitochondriale heteroplasmie. Om deze problemen op te lossen, stellen we een gemodificeerde, handgemaakte kloontechniek (mHMC) voor die gebruik maakt van eenvoudige laboratoriumapparatuur, dwz een Pasteur-pipet en een alcohollamp, om deze toe te passen op het klonen van varkensembryo’s. Om de toepassing van mHMC op het klonen van varkens te valideren , worden embryo’s geproduceerd through SCNT en mHMC vergeleken met behulp van meerdere methoden, zoals enucleatie-efficiëntie, oxidatieve stress, embryo-ontwikkelingscompetentie en genexpressie.

De resultaten tonen geen significante verschillen tussen technieken, behalve in de enucleatie-efficiëntie. De 8-cel en 16-cel embryonale ontwikkelingscompetentie en Oct4-expressieniveaus vertonen significante verschillen. De snelheid van blastocysten is echter niet important verschillend tussen mHMC en SCNT . Deze studie verifieert dat gekloonde embryo’s die zijn afgeleid van de twee technieken vergelijkbare generatie- en ontwikkelingscompetentie vertonen. We stellen dus voor dat mHMC SCNT zou kunnen vervangen voor eenvoudiger en goedkoper klonen van varkens.

osteoporoseliga
osteoporoseliga

CD44, Fc fusion

71187 100 µg
EUR 320
Description: Human CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glyco-protein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220, fused with Fc region of human IgG, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 48.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Eppendorf Multiporator Helix Fusion Chamber For Cell Fusion

E4308014008 EACH
EUR 1022.4

TIGIT, Fc fusion

71186 100 µg
EUR 320
Description: Human T-cell immunoreceptor with Ig and_x000D_ITIM domains (TIGIT), also known as V-set_x000D_and immunoglobulin domain-containing_x000D_protein 9, VSIG9, V-set and transmembrane_x000D_domain-containing protein 3, and VSTM3,_x000D_GenBank Accession No. NM_173799, a.a._x000D_22-141 fused to Fc region of human IgG,_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 39.7 kDa. This protein runs_x000D_at a higher MW by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody

20-abx110192
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx100040
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx176518
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • 1 mg
 • 200 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx172487
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx212423
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Antibody

20-abx212424
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Antibody

20-abx129140
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Morpheus Fusion FX

M-MD1-130-FX 96 x 100 ul ul
EUR 67
Description: Morpheus Fusion FX

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Hu01
 • EUR 560.83
 • EUR 273.60
 • EUR 1773.12
 • EUR 671.04
 • EUR 1222.08
 • EUR 451.20
 • EUR 4252.80
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Fusion expressed in: E.coli

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Mu01
 • EUR 603.84
 • EUR 285.60
 • EUR 1934.40
 • EUR 724.80
 • EUR 1329.60
 • EUR 480.00
 • EUR 4656.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Fusion expressed in: E.coli

TIM-3, Fc fusion

71151 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted TIM-3, Fc fusion protein, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, T-cell and immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, and HAVCR-2. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human LTBR, Fc fusion

71112 100 µg
EUR 310
Description: Human secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(LTBR)-Fc fusion protein, also known as_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_002342, a.a 28-219, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW = 48_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Mouse LTBR, Fc fusion

71122 100 µg
EUR 340
Description: Mouse secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(mLTBR)-Fc fusion protein, also known as,_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_010736, a.a 28-221, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW =_x000D_48.8 kDa (monomer). Endotoxin level_x000D_<0.001 EU/ug.This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

BTLA(CD272), Fc fusion

71141 100 µg
EUR 320
Description: Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

LAG3 (CD223), Fc fusion

71146 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 73.1 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

GITR (CD357), Fc fusion

71172 100 µg
EUR 300
Description: Human secreted GITR, Fc fusion protein, also known as Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18, TNFRSF18, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, AITR, and CD357, GenBank Accession No. NM_004195, a.a. 26-161 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.2 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

OX40 (CD134), Fc fusion

71175 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted OX40, Fc fusion protein,_x000D_also known as Tumor Necrosis Factor_x000D_Receptor Superfamily Member 4,_x000D_TNFRSF4, and CD134, GenBank_x000D_Accession No. NM_003327, a.a. 29-216_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 46.8 kDa (monomer). This_x000D_protein runs at a higher MW by SDS-PAGE_x000D_due to glycosylation.

ICOS (CD278), Fc fusion

71179 100 µg
EUR 320
Description: Human ICOS, Fc fusion protein, also known as inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, CD278, and CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Fusion 1 (Fus1) Antibody

20-abx121804
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-1 50 µg
EUR 490
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-2 1 mg
EUR 3200
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

CTLA4 (CD152), Fc fusion

71149-1 100 µg
EUR 150
Description: Human secreted CTLA4 , Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36-162 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human CD226, Fc fusion

71252 100 µg
EUR 320
Description: Human CD226 antigen also_x000D_known as DNAX accessory molecule 1_x000D_(DNAM-1), GenBank Accession No._x000D_NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region_x000D_of human IgG1, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 52.8 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody (HRP)

20-abx107842
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Frizzled-1, Fc fusion

71123 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD1)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD1, GenBank Accession No.BC_051271,_x000D_a.a. 73-253, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 46.4 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-4, Fc fusion

71126 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD4)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD4, GenBank Accession No._x000D_BC_114527, a.a. 37-180, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.9_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-7, Fc Fusion

71139 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD7)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD7, GenBank Accession No._x000D_BC_015915, a.a. 33-185, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 43.3_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx271237
 • EUR 594.00
 • EUR 309.60
 • EUR 1746.00
 • EUR 811.20
 • EUR 477.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx106427
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Fusion (FUS) Protein

20-abx168102
 • EUR 777.60
 • EUR 326.40
 • EUR 2397.60
 • EUR 927.60
 • EUR 560.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Fusion (FUS) Protein

20-abx066708
 • EUR 844.80
 • EUR 343.20
 • EUR 2598.00
 • EUR 994.80
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Frizzled-10, Fc fusion

71124 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD10)-Fc_x000D_fusion protein and WNT receptor, also_x000D_known as FZD10, GenBank Accession No._x000D_BC_074997, a.a. 21-161, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.7_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Morpheus Fusion HT-96

M-MD1-130 96 x 1 ml ml
EUR 317
Description: Morpheus Fusion HT-96

UIM-UBA Fusion Protein

6571-250 each
EUR 326.4

B7-1 (CD80), Fc fusion

71125 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted B7-1-Fc fusion protein, also known as CD80. GenBank Accession No. NM_005191, a.a. 35-242 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 50.5 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

B7-2 (CD86), Fc fusion

71150 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted B7-2, Fc fusion protein, also known as T-lymphocyte activation antigen CD86, B7.2, FUN-1, B70, BU63, and CD86. GenBank Accession No. NM_006889, a.a. 20-239 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51.9 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody (Biotin)

20-abx271503
 • EUR 560.40
 • EUR 292.80
 • EUR 1612.80
 • EUR 760.80
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (Biotin)

20-abx105013
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

CD152 Mulg Fusion protein

30R-CD152 25 ug
EUR 805.2
Description: Purified recombinant Human CD152 Mulg Fusion protein

PD-1/PDCD1(Fc fusion)

E21-J97 10ug
EUR 411.6

Fusion 1 Blocking Peptide

20-abx161514
 • EUR 727.20
 • EUR 1713.60
 • 1 mg
 • 5 mg

B7-H5 (VISTA), Fc fusion

71148 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted B7-H5, Fc fusion protein, also known as Gi24, Dies1, VISTA, and SISP1, GenBank Accession No. NM_022153, a.a. 33-194 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human Fusion (FUS) CLIA Kit

20-abx493573
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) CLIA Kit

20-abx493574
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

VCAP18/GP125 fusion protein

30-1296 1 mg
EUR 4177.2
Description: Purified recombinant VCAP18/GP125 fusion protein

RSV Fusion Protein Antibody

abx022172-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022173-1mg 1 mg
EUR 1387.2

RSV Fusion Protein Antibody

abx022174-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022175-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022176-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022177-1mg 1 mg
EUR 693.6

RSV Fusion Protein Antibody

abx022179-100ug 100 ug
EUR 978

MPV Fusion Protein Antibody

abx023874-1mg 1 mg
EUR 1178.4

RSV Fusion glycoprotein [His]

DAG-H10334 10 µg
EUR 868.8

MICA, Fc fusion, Avi-Tag

100295 100 µg
EUR 320
Description: Human MICA, also known as, MHC Class I Polypeptide-Related Sequence A, PERB11.1, and Stress Inducible Class I Homolog, GenBank Accession No. NM_001177519, a.a. 23-308, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™ and expressed in a HEK293 cell expression system. MW=62 kDa.

BTLA, Fc Fusion, Avi-Tag

100033 100 µg
EUR 320
Description: Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA), also known as CD272, with C-terminal Avi-TagTM fused to the Fc-region of Human IgG1. GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD33, Fc Fusion, Avi-tag

100155 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD33, also known as Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 3, Gp67 and Myeloid Cell Surface Antigen CD33, GenBank Accession No. NM_001772, a.a. 1-259, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™ , expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 57 kDa.

CD24, Fc Fusion, Avi-tag

100527-1 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD24, also known as Signal Transducer CD24, Small Cell Lung Carcinoma Cluster 4 Antigen and CD24A, GenBank Accession No. NM_013230, a.a. 27-59(end), fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 32 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD24, Fc Fusion, Avi-tag

100527-2 1 mg
EUR 2595
Description: Human secreted CD24, also known as Signal Transducer CD24, Small Cell Lung Carcinoma Cluster 4 Antigen and CD24A, GenBank Accession No. NM_013230, a.a. 27-59(end), fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 32 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

EPOR, Fc fusion, Avi-Tag

100611 20 µg
EUR 320
Description: Human Erythropoietin Receptor, also known as EPOR, GenBank Accession No. NM_000121, a.a 25-250, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system, MW=54 kDa.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx151603
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx154044
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu-48T 48T
EUR 620.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu-96T 96T
EUR 807.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu-48T 48T
EUR 632.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu-96T 96T
EUR 825.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

4-SEC260Hu
 • EUR 5738.40
 • EUR 3031.20
 • EUR 768.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

4-SEC260Mu
 • EUR 5895.60
 • EUR 3114.00
 • EUR 786.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from Tissue homogenates and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Fusion ELISA Kit (FUS)

RK01425 96 Tests
EUR 625.2

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 652.8

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 907.2

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 668.4

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 928.8

Human Fusion(FUS)ELISA Kit

QY-E01737 96T
EUR 433.2

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 625.2

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 867.6

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 639.6

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 888

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-48T 48T
EUR 452.7
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-96T 96T
EUR 646.7
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-48T 48T
EUR 464.3
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-96T 96T
EUR 663.3
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-48T 48T
EUR 475.34
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-96T 96T
EUR 679.04
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-48T 48T
EUR 487.52
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-96T 96T
EUR 696.47
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DL-FUS-Hu 96T
EUR 441
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DL-FUS-Mu 96T
EUR 453
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu 96T
EUR 463
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu 96T
EUR 475
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

NKG2D, Avi-Tag, Fc fusion

100252 100 µg
EUR 320
Description: Human NKG2d, also known as, Killer Cell Lectin Like Receptor K1, KLRK1, and NK Cell Receptor D. GenBank Accession No. NM_007360.4, a.a. 38-216, with an N-terminal Avi-Tag™ fused to the Fc portion of human IgG1 and expressed in a HEK293 cell expression system. MW=53 kDa.

GFRAL, Fc Fusion, Avi-Tag

101012-1 100 µg
EUR 320
Description: Recombinant human GFRAL (GDNF family receptor alpha like) encompassing amino acids 19-351 (end). This protein is fused in C-terminal with the Fc fragment of human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™. The recombinant protein was affinity purified.

GFRAL, Fc Fusion, Avi-Tag

101012-2 1 mg
EUR 2850
Description: Recombinant human GFRAL (GDNF family receptor alpha like) encompassing amino acids 19-351 (end). This protein is fused in C-terminal with the Fc fragment of human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™. The recombinant protein was affinity purified.

Nkp30, Fc Fusion, Avi-tag

100546 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Nkp30, also known as Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 3, NCTR3, Lymphocyte Antigen 117, Activating NK-A1 Receptor, CD337 Antigen, and MALS, GenBank Accession No. NM_147130, a.a. 19-135, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42 kDa.

VSIG8, Fc Fusion, Avi-Tag

40743 100 µg
EUR 320
Description: Human VSIG8, also known as V-set and immunoglobulin domain containing 8, Genbank accession number NM_001013661, a.a. 22-263, fused at the C-terminus with the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 expression system. MW=56 kDa.

CD137L-muCD8 Fusion protein

30R-AC046 25 ug
EUR 764.4
Description: Purified recombinant Human CD137L-muCD8 Fusion protein

TGFβR2, Fc Fusion, Avi-tag

100628 100 µg
EUR 320
Description: Human transforming growth factor beta receptor 2 (TGFβR2), also known as TGFBR2, TGFR-2, and TGF-Beta Receptor Type 2, GenBank Accession No. NM_003242, a.a. 23-166 fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

TGFβR1, Fc fusion, Avi-Tag

100644 20 µg
EUR 355
Description: Human Transforming growth factor beta receptor I (TGFβR1), also known as activin A receptor type II-like kinase, AAT5 and LDS1, GenBank Accession No. NM_004612.4, a.a 34-126, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW=39 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

c-Jun GST Fusion protein

30R-2811 100 ug
EUR 296.4
Description: Purified recombinant Human cJun-GST Fusion protein

PD-1, Fc Fusion (Woodchuck)

79314 100 µg
EUR 320
Description: Woodchuck (Groundhog, Marmota monax) secreted programmed cell death 1 (PD-1) also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. HQ403652.1, a.a 25-172, fused at the C-terminus to the Fc portion of Human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 43 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

Siglec8, Fc Fusion, Avi-Tag

100421 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Siglec8, also known as Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 8, and SAF2, GenBank Accession No. NM_014442, a.a. 17-363, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™ expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 67 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Siglec5, Fc Fusion, Avi-tag

100533 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 5 (Siglec5)-Fc fusion protein, also known as CD33L2 and OBBP2, GenBank Accession No. NM_003830, a.a. 17-441, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 76 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Siglec6, Fc Fusion, Avi-tag

100535 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 6 (Siglec 6), also known as CD33L, CDw327, and OBBP1, GenBank Accession No. NM_001245, a.a. 27-347, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tagTM, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 64 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

Siglec9, Fc Fusion, Avi-tag

100558-1 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 9 (Siglec 9), also known as CD329, CDw329, FOAP-9, and OBBP-LIKE, GenBank Accession No. NM_014441.2, a.a. 18-348, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 66 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

Siglec9, Fc Fusion, Avi-tag

100558-2 1 mg
EUR 2720
Description: Human secreted Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 9 (Siglec 9), also known as CD329, CDw329, FOAP-9, and OBBP-LIKE, GenBank Accession No. NM_014441.2, a.a. 18-348, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 66 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

Siglec7, Fc Fusion, Avi-tag

100589 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 7 (Siglec 7), also known as AIRM-1 and CD328, GenBank Accession No. NM_014385, a.a. 19-353, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 66 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

CTLA4 (CD152), Fc fusion (Human)

71149-2 1 mg
EUR 1200
Description: Human secreted CTLA4 , Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36-162 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Mouse CD137, Fc fusion (hIgG1)

71250 100 µg
EUR 320
Description: Mouse secreted CD137, also known as_x000D_Tumor Necrosis Factor Receptor_x000D_Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA,_x000D_GenBank Accession No. NM_011612, a.a._x000D_24-187 fused at the C-terminus to the Fc_x000D_portion of human IgG1, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 44_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher MW by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Fusion glycoprotein F0 Antibody

48527-100ul 100ul
EUR 399.6

Fusion glycoprotein F0 Antibody

48527-50ul 50ul
EUR 286.8

Siglec15, Fc Fusion, Avi-tag

100423 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 15 (Siglec15)-Fc fusion protein, also known as CD33 Antigen-Like 3 (CD33L3) and HsT1361, GenBank Accession No. NM_213602, a.a. 20-263, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™ expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 55 kDa.

PD-1, Fc fusion, Avi-Tag

100406 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag™ expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44.5 kDa.

POM121 And ZP3 Fusion Protein

20-abx261350
 • EUR 4101.60
 • EUR 393.60
 • EUR 276.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

GSK-3a-GST Fusion Protein

7003-100 each
EUR 248.4

GSK3 alpha protein (GST Fusion)

80R-2554 100 ug
EUR 296.4
Description: Purified recombinant Human GSK3 alpha-GST Fusion protein

CD2, Fc fusion, Biotin-labeled

71270-1 25 µg
EUR 295
Description: Human secreted CD2-Fc fusion protein, also known as LFA-2, GenBank Accession No. NM_001767, a.a. 25-209, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag technology. MW = 50 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD2, Fc fusion, Biotin-labeled

71270-2 50 µg
EUR 455
Description: Human secreted CD2-Fc fusion protein, also known as LFA-2, GenBank Accession No. NM_001767, a.a. 25-209, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag technology. MW = 50 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

PD-1 (CD279), Fc fusion (Human)

71106-1 100 µg
EUR 345
Description: Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

PD-1 (CD279), Fc fusion (Human)

71106-2 1 mg
EUR 2755
Description: Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

Mouse PD-1 (CD279), Fc fusion

71116 100 µg
EUR 335
Description: Mouse secreted Programmed Cell Death 1_x000D_(PD-1)-Fc fusion protein, also known as_x000D_CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank_x000D_Accession No. NM_008798, a.a. 25-167,_x000D_fused at the C-terminus to the Fc portion of_x000D_mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 43.2 kDa. Note:_x000D_this protein runs at an apparent higher_x000D_molecular weight due to glycosylation.

IFN‑gamma R1/CD119(Fc fusion)

E21-K43 10ug
EUR 411.6

PDCD1/PD-1/CD279 (Fc fusion)

E21-M81 10ug
EUR 411.6

ELISA kit for Mouse FUS (Fusion)

ELK6109 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Fusion from Mouse in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Human FUS (Fusion)

ELK4043 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Fusion from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

CD44, Fc fusion, Biotin-labeled

71133-2 50 µg
EUR 435
Description: Human secreted CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glycoprotein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag™ technology. MW = 50.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

HVEM, Fc fusion, Biotin-labeled

71143-2 50 µg
EUR 435
Description: Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, with C-terminal Avi-Tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD47, Fc fusion, Biotin-labeled

71169-1 25 µg
EUR 295
Description: Human CD47, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein (IAP), antigenic surface determinant protein OA3, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag™ technology. MW = 42.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD47, Fc fusion, Biotin-labeled

71169-2 50 µg
EUR 435
Description: Human CD47, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein (IAP), antigenic surface determinant protein OA3, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag™ technology. MW = 42.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD58, Fc fusion, Biotin-labeled

71269 50 µg
EUR 435
Description: Human secreted CD58-Fc fusion protein, also known as LFA-3, GenBank Accession No. NM_001779, a.a. 29-215, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag technology. MW = 50 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

ACE2, Fc Fusion (lgG1), Avi-Tag

101199-1 100 µg
EUR 320
Description: Recombinant human ACE2 (angiotensin converting enzyme 2), encompassing amino acids 18-740. The protein is fused in C-terminal with the Fc fragment of a human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™. The protein was affinity purified.

ACE2, Fc Fusion (lgG1), Avi-Tag

101199-2 1 mg
EUR 2850
Description: Recombinant human ACE2 (angiotensin converting enzyme 2), encompassing amino acids 18-740. The protein is fused in C-terminal with the Fc fragment of a human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™. The protein was affinity purified.

PD-L2 (CD273), Fc fusion (Human)

71107 100 µg
EUR 330
Description: Human secreted Programmed Death Ligand 2 (PD-L2)-Fc fusion protein, also known as CD273, PDCDL1G2, and B7-DC, GenBank Accession No. NM_025239, a.a. 20-219, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 49 kDa.

Mouse PD-L1 (CD274), Fc fusion

71117-1 50 µg
EUR 215
Description: Mouse secreted Programmed Cell Death 1_x000D_Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also_x000D_known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-_x000D_H1), GenBank Accession No. NM_021893,_x000D_a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the_x000D_Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 51.8_x000D_kDa.

Mouse PD-L1 (CD274), Fc fusion

71117-2 100 µg
EUR 325
Description: Mouse secreted Programmed Cell Death 1_x000D_Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also_x000D_known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-_x000D_H1), GenBank Accession No. NM_021893,_x000D_a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the_x000D_Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 51.8_x000D_kDa.

B7-H2 (CD275, ICOSL), Fc fusion

71130 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted B7 homolog 2 (B7-H2)-Fc fusion protein, also known as CD275, ICOSL, ICOSLG, and B7-related protein (B7RP), GenBank Accession No. NM_001283050, a.a 19-258 fused to human IgG1 Fc region (a.a. 100-330) and expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 53.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human CD137 (4-1BB), Fc fusion

71170 100 µg
EUR 325
Description: Human secreted CD137, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-186 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

PD-1, Fc Fusion, PE-labeled

71243-1 50 µg
EUR 455
Description: Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the Cterminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation. The protein was randomly labeled with RPE on accessible lysine residues.

CD28H, Fc fusion, Biotin-labeled

71239-1 25 µg
EUR 295
Description: Human CD28 homolog (CD28H), also known as Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 (TMIGD2) and immunoglobulin and prolinerich receptor 1 (IGPR-1). GenBank Accession No. NM_144615, a.a. 23-128 fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-terminal AviTag™ expressed in a HEK293 expression system. MW = 40 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avi-tag™ technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD28H, Fc fusion, Biotin-labeled

71239-2 50 µg
EUR 435
Description: Human CD28 homolog (CD28H), also known as Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 (TMIGD2) and immunoglobulin and prolinerich receptor 1 (IGPR-1). GenBank Accession No. NM_144615, a.a. 23-128 fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-terminal AviTag™ expressed in a HEK293 expression system. MW = 40 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avi-tag™ technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

TIGIT, Fc fusion, Biotin-labeled

71251-1 25 µg
EUR 295
Description: Human T-cell immunoreceptor_x000D_with Ig and ITIM domains (TIGIT), also_x000D_known as V-set and immunoglobulin_x000D_domain-containing protein 9 (VSIG9), and_x000D_V-set and transmembrane domaincontaining_x000D_protein 3 (VSTM3), GenBank_x000D_Accession No. NM_173799, a.a. 22-141_x000D_fused to Fc region of human IgG1 and_x000D_enzymatically biotinylated using AviTag™_x000D_technology, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 41.6 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

TIGIT, Fc fusion, Biotin-labeled

71251-2 50 µg
EUR 435
Description: Human T-cell immunoreceptor_x000D_with Ig and ITIM domains (TIGIT), also_x000D_known as V-set and immunoglobulin_x000D_domain-containing protein 9 (VSIG9), and_x000D_V-set and transmembrane domaincontaining_x000D_protein 3 (VSTM3), GenBank_x000D_Accession No. NM_173799, a.a. 22-141_x000D_fused to Fc region of human IgG1 and_x000D_enzymatically biotinylated using AviTag™_x000D_technology, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 41.6 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

ULBP1, Fc Fusion (IgG1) Avi-Tag

100253 100 µg
EUR 320
Description: Human ULBP1, also known as RAET1I, N2DL-1, NKG2DL1, UL16 binding protein 1. GenBank Accession No. NM_025218, a.a. 26-215, fused at the C-terminus of the Fc portion of Human IgG1, with C-terminal Avi-tag™, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

CD125, Fc Fusion (lgG1), Avi-Tag

101050-1 100 µg
EUR 320
Description: Recombinant human CD125 (IL5RA: Interleukin 5 Receptor Subunit Alpha) encompassing amino acids 21-342. The protein is fused in C-terminal with the Fc fragment of a human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™. The recombinant protein was affinity purified.

CD125, Fc Fusion (lgG1), Avi-Tag

101050-2 1 mg
EUR 2850
Description: Recombinant human CD125 (IL5RA: Interleukin 5 Receptor Subunit Alpha) encompassing amino acids 21-342. The protein is fused in C-terminal with the Fc fragment of a human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™. The recombinant protein was affinity purified.

CD244, Fc Fusion (IgG1), Avi-Tag

72305 100 µg
EUR 330
Description: Human CD244, Fc fusion protein, also known as Natural Killer Cell Receptor 2B4. GenBank Accession No. NM_016382, a.a. 22-229 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1. MW = 52 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

KIR2DL3, Fc fusion, Avi-Tag™

71299 100 µg
EUR 320
Description: Human KIR2DL3,also known as Killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3, KIR2DS5 and KIRCL23. GenBank Accession No. NM_015868 a. a. 22-245, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-terminal Avi-Tag™ and expressed in a HEK293 cell expression system. MW=53 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx238635-100ug 100 ug
EUR 610.8

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx034315-400ul 400 ul
EUR 627.6

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx034315-80l 80 µl
EUR 343.2

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

20-abx004953
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAC260Hu01
 • EUR 296.40
 • EUR 3012.00
 • EUR 750.00
 • EUR 372.00
 • EUR 256.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Fusion (FUS)

Fusion (FUS) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC260Mu01
 • EUR 301.20
 • EUR 3091.20
 • EUR 768.00
 • EUR 379.20
 • EUR 258.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Fusion (FUS)

CLEC2D, Fc Fusion (lgG1), Avi-Tag

101186-1 100 µg
EUR 320
Description: Recombinant human CLEC2D (C-type lectin domain family 2 member D), encompassing amino acids 60-191 (end). The N-terminal end of the protein is fused with the Fc fragment of a human IgG1 followed by an Avi-Tag™. The recombinant protein was affinity purified.

CLEC2D, Fc Fusion (lgG1), Avi-Tag

101186-2 1 mg
EUR 2850
Description: Recombinant human CLEC2D (C-type lectin domain family 2 member D), encompassing amino acids 60-191 (end). The N-terminal end of the protein is fused with the Fc fragment of a human IgG1 followed by an Avi-Tag™. The recombinant protein was affinity purified.

PSGL1 (CD162), Fc Fusion, Avi-tag

100631 100 µg
EUR 320
Description: Human P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL1), also known as SELPLG, CD162 and CLA, GenBank Accession No. NM_003006.4, a.a. 18-320 fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 60 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

CD150, Fc Fusion, Avi-Tag (Human)

72304 100 µg
EUR 330
Description: Human CD150, Fc fusion protein, also known as signaling lymphocytic activation molecule (SLAM) or SLAMF1. GenBank Accession No. NM_003037, a.a. 21-237 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1. MW = 53 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Fusion Glycoprotein F0 (F) Antibody

20-abx317827
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

KIR2DL3, Fc fusion, Biotin-labeled

71298-1 25 µg
EUR 295
Description: Human KIR2DL3, also known as Killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3, KIR2DS5 and KIRCL23. GenBank Accession No. NM_015868. a.a. 22-245 fused at the C terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-termina Avi-tag™ and expressed in a HEK293 cell expression system. MW=53 kDa This protein is enzymatically biotinylated using Avi-Tag™ technology. Biotinylation is confirmed to be ≥90%. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

KIR2DL3, Fc fusion, Biotin-labeled

71298-2 50 µg
EUR 465
Description: Human KIR2DL3, also known as Killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3, KIR2DS5 and KIRCL23. GenBank Accession No. NM_015868. a.a. 22-245 fused at the C terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-termina Avi-tag™ and expressed in a HEK293 cell expression system. MW=53 kDa This protein is enzymatically biotinylated using Avi-Tag™ technology. Biotinylation is confirmed to be ≥90%. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

Recombinant RSV Fusion Protein [His]

VAng-Lsx0451-100g 100 µg
EUR 7796.4
Description: RSV Fusion protein [His], recombinant protein from Baculovirus.

Recombinant RSV Fusion Protein [His]

VAng-Lsx0451-20g 20 µg
EUR 2096.4
Description: RSV Fusion protein [His], recombinant protein from Baculovirus.

TGFβR2, Fc Fusion, Avi-tag (Mouse)

100676 100 µg
EUR 320
Description: Mouse transforming growth factor beta receptor 2 (TGFβR2), also known as TGFBR2, TGFR-2, and TGF-Beta Receptor Type 2, GenBank Accession No. NM_009371, a.a. 24-184 fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag, expressed in a HEK293 cell expression system, MW = 47 kDa. This protein runs at a higher molecular weight due to glycosylation.

PD-L1/B7-H1/CD274(Fc fusion)

E21-M79 10ug
EUR 411.6

CFP-LC3 fusion lentiviral particles

LVP399-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a CFP-LC3 fusion target (NM_022818.4), provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-LC3 fusion lentiviral particles

LVP399-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a GFP-LC3 fusion target (NM_022818.4), provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-LC3 fusion lentiviral particles

LVP399-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a RFP-LC3 fusion target (NM_022818.4), provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

CFP-TAT fusion Lentiviral particles

LVP447-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (CFP-HIV-1 Tat) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-TAT fusion Lentiviral particles

LVP447-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (GFP-HIV-1 Tat) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-TAT fusion Lentiviral particles

LVP447-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (RFP-HIV-1 Tat) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

Recombinant MeV Fusion Mosaic Protein

VAng-Lsx0387-inquire inquire Ask for price
Description: MeV Fusion Mosaic protein, recombinant protein from E. coli.

c-Jun (1-79)-GST Fusion Protein

7001-100 each
EUR 248.4

CD200/OX-2/MOX1/MOX2(Fc fusion)

E21-D37 10ug
EUR 411.6

CFP-hP53 fusion Lentiviral particles

LVP448-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (CFP-human P53) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-hP53 fusion Lentiviral particles

LVP448-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (GFP-human P53) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-hP53 fusion Lentiviral particles

LVP448-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (RFP-human P53) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

CFP-CSF1 fusion lentiviral particles

LVP556-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a fusion target of (CFP-human CSF1) containing a Puromycin marker, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-CSF1 fusion lentiviral particles

LVP556-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a fusion target of (GFP-human CSF1) containing a Puromycin marker, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-CSF1 fusion lentiviral particles

LVP556-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a fusion target of (RFP-human CSF1) containing a Puromycin marker, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

Zika Virus ENV-NS1 fusion antigen

00345-V-01mg 0,1 mg
EUR 321
Description: Zika Virus ENV -NS1 fusion antigen 54 kDa

Zika Virus ENV-NS1 fusion antigen

00345-V-1000ug 1000 ug
EUR 1539
Description: Zika Virus ENV -NS1 fusion antigen 54 kDa

Spike S1, Fc fusion (SARS-CoV-2)

100688-2 50 µg
EUR 505
Description: SARS-CoV-2 2019-nCoV Spike protein S1, also known as SARS-CoV s1 and coronavirus spike S1, GenBank Accession No. QHD43416.1, a.a. 16-685, with C-terminal Fc-tag, expressed in a CHO cell expression system. MW= 160 kDa.

CFP-Actin fusion Lentiviral particles

LVP446-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (CFP-human Actin) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-Actin fusion Lentiviral particles

LVP446-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (GFP-human Actin) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-Actin fusion Lentiviral particles

LVP446-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (RFP-human Actin) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

Stamceltherapieën en voordelen van klonen van somatische   celkernoverdracht in het COVID-19-tijdperk

Achtergrond:  De wereldwijde noodsituatie op gezondheidsgebied van COVID-19 heeft de ontwikkeling van meerdere therapeutische modaliteiten noodzakelijk gemaakt, waaronder vaccinaties, antivirale middelen, ontstekingsremmende en cyto-immunotherapieën, enz. COVID-19-patiënten lijden aan schade aan verschillende organen en vasculaire structuren, dus vertonen ze meerdere gezondheidscrises. Mesenchymale stamcellen (MSC’s) zijn van belang voor de behandeling van acute respiratory misery syndrome (ARDS) veroorzaakt door SARS-CoV-2- infectie.

Hoofdgedeelte: Op  stamcellen gebaseerde therapieën zijn geverifieerd op prospectieve voordelen in uitgebreide preklinische en klinische onderzoeken. MSC’s bieden potentiële voordelen voor de ontwikkeling van verschillende celtypen en organoïden voor het bestuderen van virus-menselijke interactie, het testen van geneesmiddelen, regeneratieve geneeskunde en immunomodulerende effecten bij COVID-19-patiënten. Behalve dat het de weg vrijmaakt om stamcelonderzoek en therapieën te verbeteren, biedt somatische celkernoverdracht (SCNT) unieke mogelijkheden voor een breed scala aan gezondheidstoepassingen, zoals patiëntspecifiekeof isogene cellen voor regeneratieve geneeskunde en het fokken van transgene dieren voor biomedische toepassingen. Omdat het een krachtig hulpmiddel is voor het herprogrammeren van het celgenoom, heeft de SCNT de bekendheid van recombinante therapieën en cellulaire geneeskunde vergroot in het huidige tijdperk van COVID-19. Omdat SCNT wordt gebruikt om patiëntspecifieke stamcellen te genereren, wordt afhankelijkheid van embryo’s voor het verkrijgen van stamcellen vermeden.

Conclusies:  het klonen van nucleaire overdracht, dat een ideaal hulpmiddel is om gekloonde embryo’s te genereren, en de embryonale stamcellen zullen het testen van geneesmiddelen en cellulaire geneeskunde bij COVID-19 stimuleren.

Moleculair  klonen  van eend CD40 en zijn immuunfunctieonderzoek

Co-signaalmoleculen zijn celoppervlaktemoleculen die signalen naar andere cellen overbrengen om de immuunrespons positief (costimuleer) of negatief (cosuppress) te moduleren . Co-stimulerende signalen zijn sleutelfactoren bij het bepalen of T/B-cellen in staat zijn te reageren op specifieke antigenen en uiteindelijk een geschikte immuunrespons teweeg te brengen. In deze studie werd de cDNA-sequentie die het volledige coderende body van het co-stimulerende molecuul duck CD40-gen bevat, gekloneerd en voor de eerste keer gerapporteerd , en het gemedieerde antivirale aangeboren immuunsysteem ervan werd in vitro geverifieerd. Resultaten suggereerden dat eenden CD40- molecuul een belangrijke rol speelt in de aangeboren immuunrespons tegen sommige virussen. Deze gegevens zullen gunstig zijn voor het verdere begrip van het aviaire immuunsysteem.

Klonen  en heterologe expressie van een nieuw xylanase-gen TAX1 van Trichoderma atroviride en de toepassing ervan bij de deconstructie van Corn Stover

Xylanase speelt een cruciale rol bij het efficiënte gebruik van xylan, dat tot 30% van de droge stof van de plant uitmaakt. De productiekosten van xylanase blijven echter hoog en de enzymatische eigenschappen van xylanasen van de meeste micro-organismen zijn niet geschikt voor industriële productie. Daarom is het van groot belang om nieuwe en efficiënte xylanasen te ontdekken en te ontwikkelen. In deze studie werd het xylanasegen TAX1 (672 bp cDNA) gekloneerd uit Trichoderma atroviride 3.3013 en tot expressie gebracht in Pichia pastoris. Het TAX1-gen codeerde voor een eiwit van 223-aminozuren (TAX1) met een molecuulgewicht van 24,2 kDa dat een hoge gelijkenis vertoonde met glycosidehydrolasefamilie 11. Enzymactiviteitstest bevestigde dat de recombinante xylanase TAX1 optimale activiteit had (215,Three IE/ml) bij 50 °C en pH 6,0.

Stabiele werkomstandigheden werden gemeten als pH 4,0-7,Zero en 40-60°C. Door Zn2 + toe te voegen , werd de relatieve enzymatische activiteit van recombinant TAX1 met 26% verhoogd . Het recombinante xylanase vertoonde een hoge activiteit tegen berkenhoutxylan en maïsstoof. De Okay m  en ok cat  van xylaan en maisstelen was 0,36 mg / ml en 0,204 S -1  en 0,48 mg / ml en 0,149 S -1 resp. De enzymatische activiteit van de TAX1 geproduceerd door P. pastoris was ongeveer 2,4-Four keer hoger dan die van direct geïsoleerd uit T. atroviride, dus gemanipuleerde P. pastoris voor xylanaseproductie zou een ideale kandidaat kunnen zijn voor industriële enzymproductie.

Cold Fusion Cloning Kit with Competent Cells (50 rxns) International Sales Only

MC101A-1 50 reactions
EUR 1056

Cold Fusion Cloning Kit [96X] with 96-well format for Competent Cells -- International Sales Only

MC096A-1 10 reactions
EUR 1856

Quick PCR™ Plus Assembly Kit with Competent Cells

78532-1 10 reactions
EUR 195
Description: The Quick PCR™ Plus Assembly Kit is used as a molecular cloning tool to assemble long DNA fragment from multiple smaller fragments, or to insert DNA into a plasmid in a single reaction. The main kit component is a ready-to-use mix of enzymes in reaction buffer at a 2-fold concentration. This kit also includes chemically competent E. coli cells (another version of the kit does not include competent cells, BPS Bioscience #78531).

Quick PCR™ Plus Assembly Kit with Competent Cells

78532-2 50 reactions
EUR 850
Description: The Quick PCR™ Plus Assembly Kit is used as a molecular cloning tool to assemble long DNA fragment from multiple smaller fragments, or to insert DNA into a plasmid in a single reaction. The main kit component is a ready-to-use mix of enzymes in reaction buffer at a 2-fold concentration. This kit also includes chemically competent E. coli cells (another version of the kit does not include competent cells, BPS Bioscience #78531).

Chemically Competent Cell

20-abx098066
 • EUR 510.00
 • EUR 543.60
 • 1 ml
 • 2 ml

Zenoquick Competent E. coli Transformation Kit

Z6001-001 1Kit
EUR 295.2

DMT Chemically Competent Cell

20-abx098071
 • EUR 526.80
 • EUR 493.20
 • 1 ml
 • 500 ul

DB3.1 Chemically Competent Cell

abx098865-1ml 1 ml
EUR 543.6

Chemically Competent Cell (StrR)

20-abx098064
 • EUR 493.20
 • EUR 526.80
 • 1 ml
 • 2 ml

BL21 Chemically Competent Cell

20-abx098105
 • EUR 526.80
 • EUR 560.40
 • EUR 493.20
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

Competent Cells, Gold Efficiency

BIO-85027 1ml ( 20 x 50µl ) Ask for price

Competent Cells, Bronze Efficiency

BIO-85025 2ml ( 10 x 200µl) Ask for price

Competent Cells, Silver Efficiency

BIO-85026 2ml ( 10 x 200µl ) Ask for price

Single Step Ultra Competent Cell Preps Kit

BS523 25ml
EUR 91.32

Single Step Ultra Competent Cell Preps Kit

BS524 50ml
EUR 112.2

BirA-transformed Competent E. coli cells

27462 10 vials
EUR 490
Description: BirA-transformed Competent E. coli cells are supplied as 10 x 50 µl vials._x000D_Strain BL21, a chemically competent E. coli B strain, contains an IPTG-inducible BirA_x000D_expression plasmid and constitutively-expressed streptomycin/spectinomycin resistance gene._x000D_These cells are compatible with most cloning vectors and are suitable for expression and_x000D_biotinylation of recombinant proteins using AviTag™ technology.

5 alpha Chemically Competent Cell

20-abx098065
 • EUR 493.20
 • EUR 526.80
 • 1 ml
 • 2 ml

BL21 (DE3) Chemically Competent Cell

20-abx098101
 • EUR 526.80
 • EUR 560.40
 • EUR 493.20
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

DE3 Chemically Competent Cell (CamR)

20-abx098103
 • EUR 526.80
 • EUR 577.20
 • EUR 493.20
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

Blue Chemically Competent Cell (TetR)

20-abx098068
 • EUR 510.00
 • EUR 543.60
 • 1 ml
 • 2 ml

Endogenous retrovirus (replication competent) PCR kit

PCR-V725-48D 50T
EUR 510.96
Description: An conventional PCR kit for detection of Endogenous retrovirus (replication competent)

Endogenous retrovirus (replication competent) PCR kit

PCR-V725-96D 100T
EUR 625.8
Description: An conventional PCR kit for detection of Endogenous retrovirus (replication competent)

Endogenous retrovirus (replication competent) PCR kit

PCR-H725-48D 48T
EUR 543.6

Endogenous retrovirus (replication competent) PCR kit

PCR-H725-96D 96T
EUR 686.4

BL21 Chemcially Competent Cells - 24x50µl

1041-24 24/PK
EUR 290.4

Blue Chemically Competent Cell (TetR, CamR)

20-abx098069
 • EUR 526.80
 • EUR 577.20
 • 1 ml
 • 2 ml

BL21 (DE3) pLysS Chemically Competent Cell

20-abx098102
 • EUR 526.80
 • EUR 560.40
 • EUR 493.20
 • 1 ml
 • 2 ml
 • 500 ul

Endogenous retrovirus (replication competent) RT PCR kit

RTq-H725-100D 100T
EUR 860.4

Endogenous retrovirus (replication competent) RT PCR kit

RTq-H725-150D 150T
EUR 969.6

Endogenous retrovirus (replication competent) RT PCR kit

RTq-H725-50R 50T
EUR 1155.6

Endogenous retrovirus (replication competent) RT PCR kit

RTq-V725-100D 100T
EUR 754.2
Description: A Real-Time PCR kit for detection of Endogenous retrovirus (replication competent) .

Endogenous retrovirus (replication competent) RT PCR kit

RTq-V725-150D 150T
EUR 841.2
Description: A Real-Time PCR kit for detection of Endogenous retrovirus (replication competent) .

Endogenous retrovirus (replication competent) RT PCR kit

RTq-V725-50R 50T
EUR 757.68
Description: A Real-Time PCR kit for detection of Endogenous retrovirus (replication competent) .

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 12x50µl

1051-12 12/PK
EUR 204

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 24x50µl

1051-24 24/PK
EUR 297.6

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 6x200µl

1054-24 6/PK
EUR 235.2

DL39 (DE3) Chemically Competent Cells - 12x50µl

1061-12 12/PK
EUR 382.8

DL39 (DE3) Chemically Competent Cells - 24x50µl

1061-24 24/PK
EUR 621.6

Chemically Competent Cell (106 cfu / mu g DNA)

20-abx098067
 • EUR 526.80
 • EUR 493.20
 • 1 ml
 • 500 ul

BL21(DE3) Chemically Competent Cells - 12x200µl

1054-48 12/PK
EUR 384

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 6x100µl

1012-12 6/PK
EUR 196.8

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 6x200µl

1014-24 6/PK
EUR 259.2

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 12x50µl

1011-12 12/PK
EUR 210

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 24x50µl

1011-24 24/PK
EUR 309.6

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 12x100µl

1012-24 12/PK
EUR 297.6

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 24x100µl

1012-48 24/PK
EUR 459.6

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 12x200µl

1014-48 12/PK
EUR 434.4

Endogenous retrovirus (replication competent) One-Step PCR kit

Oneq-V725-100D 100T
EUR 896.88
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Endogenous retrovirus (replication competent).

Endogenous retrovirus (replication competent) One-Step PCR kit

Oneq-V725-150D 150T
EUR 1006.5
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Endogenous retrovirus (replication competent).

Endogenous retrovirus (replication competent) One-Step PCR kit

Oneq-V725-50D 50T
EUR 754.2
Description: Real Time PCR Kit is a screening assay for a rapid and accurate detection of Endogenous retrovirus (replication competent).

Endogenous retrovirus (replication competent) One-Step PCR kit

Oneq-H725-100D 100T
EUR 1039.2

Endogenous retrovirus (replication competent) One-Step PCR kit

Oneq-H725-150D 150T
EUR 1177.2

Endogenous retrovirus (replication competent) One-Step PCR kit

Oneq-H725-50D 50T
EUR 861.6

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha) - 12x50µl

1031-12 12/PK
EUR 204

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 24x50µl

1031-24 24/PK
EUR 290.4

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 6x200µl

1034-24 6/PK
EUR 235.2

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 6x100µl

1032-12 6/PK
EUR 184.8

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 12x100µl

1032-24 12/PK
EUR 278.4

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 24x100µl

1032-48 24/PK
EUR 434.4

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 12x200µl

1034-48 12/PK
EUR 384

Porcine Parvovirus Antibody Elisa Test Kit

767-LSY-30009 192 Wells/kit
EUR 382

DH10B Chemically Competent Cells (ig10B) - 1x96 well plate - 20µl/well

1018-96 1/EA
EUR 621.6

ZYCY10P3S2T E. coli Minicircle producer strain (competent, ready to transform)

MN900A-1 5 vials
EUR 548

DH5-Alpha Chemically Competent Cells (ig 5-Alpha)- 1x96 well plate - 20µl/well

1038-96 1/EA
EUR 621.6

Custom Production of Monoclonal antibodies (immunization, ELISA Kit, fusion, screening, Cloning of up to 3 clones)

MAB-1 1
EUR 12483.6

Human IZUMO1(Izumo sperm-egg fusion protein 1) ELISA Kit

EH1813 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 9.375pg/ml

Human UBA52(Ubiquitin A 52 Residue Ribosomal Protein Fusion Product 1) ELISA Kit

EH3935 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Gentodenz

19-DENZ-500 500 g
EUR 416

ig-Fusion Cloning Kit - 100 Reactions

4117 1/EA
EUR 1600.8

ig-Fusion Cloning Kit - 10 Reactions

4111 1/EA
EUR 315.6

XMIRXpress cloning lentivector with Xmotif

XMIRXP-Vect 10 rxn
EUR 614

Human Fusion (FUS) CLIA Kit

20-abx493573
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) CLIA Kit

20-abx493574
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx151603
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx154044
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu-48T 48T
EUR 620.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu-96T 96T
EUR 807.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu-48T 48T
EUR 632.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu-96T 96T
EUR 825.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Fusion (FUS) in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

4-SEC260Hu
 • EUR 5738.40
 • EUR 3031.20
 • EUR 768.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

SEC260Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Fusion (FUS) in Tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

4-SEC260Mu
 • EUR 5895.60
 • EUR 3114.00
 • EUR 786.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from Tissue homogenates and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Fusion ELISA Kit (FUS)

RK01425 96 Tests
EUR 625.2

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 652.8

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 907.2

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 668.4

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 928.8

Human Fusion(FUS)ELISA Kit

QY-E01737 96T
EUR 433.2

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 625.2

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 867.6

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 639.6

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 888

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-48T 48T
EUR 452.7
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Hu-96T 96T
EUR 646.7
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-48T 48T
EUR 464.3
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RD-FUS-Mu-96T 96T
EUR 663.3
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-48T 48T
EUR 475.34
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Hu-96T 96T
EUR 679.04
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-48T 48T
EUR 487.52
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

RDR-FUS-Mu-96T 96T
EUR 696.47
Description: tissue homogenates and other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu 96T
EUR 463
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu 96T
EUR 475
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DL-FUS-Hu 96T
EUR 441
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DL-FUS-Mu 96T
EUR 453
Description: tissue homogenates or other biological fluids.

Morpheus Fusion

M-MD1-129 96 x 10 ml ml
EUR 1632
Description: Morpheus Fusion

CD28, Fc fusion

71113 200 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

HVEM, Fc fusion

71142 100 µg
EUR 295
Description: Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44.2 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.

CD40, Fc fusion

71174 100 µg
EUR 250
Description: Human secreted CD40, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5, TNFRSF5, and Bp50, GenBank Accession No. NM_001250, a.a. 21-193 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.9 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD27, Fc fusion

71176 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD27, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 7, TNFRSF7, and T14, GenBank Accession No. NM_001242, a.a. 21-192 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD47, Fc fusion

71177 100 µg
EUR 325
Description: Human CD47, Fc fusion protein, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein, antigenic surface determinant protein OA3, antigen identified by monoclonal antibody 1D8, IAP, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD44, Fc fusion

71187 100 µg
EUR 320
Description: Human CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glyco-protein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220, fused with Fc region of human IgG, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 48.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Eppendorf Multiporator Helix Fusion Chamber For Cell Fusion

E4308014008 EACH
EUR 1022.4

ELISA kit for Mouse FUS (Fusion)

ELK6109 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Fusion from Mouse in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Human FUS (Fusion)

ELK4043 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Fusion from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

TIGIT, Fc fusion

71186 100 µg
EUR 320
Description: Human T-cell immunoreceptor with Ig and_x000D_ITIM domains (TIGIT), also known as V-set_x000D_and immunoglobulin domain-containing_x000D_protein 9, VSIG9, V-set and transmembrane_x000D_domain-containing protein 3, and VSTM3,_x000D_GenBank Accession No. NM_173799, a.a._x000D_22-141 fused to Fc region of human IgG,_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 39.7 kDa. This protein runs_x000D_at a higher MW by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody

20-abx110192
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx100040
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx176518
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • 1 mg
 • 200 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx172487
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx212423
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Antibody

20-abx212424
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Antibody

20-abx129140
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Morpheus Fusion FX

M-MD1-130-FX 96 x 100 ul ul
EUR 67
Description: Morpheus Fusion FX

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Hu01
 • EUR 560.83
 • EUR 273.60
 • EUR 1773.12
 • EUR 671.04
 • EUR 1222.08
 • EUR 451.20
 • EUR 4252.80
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Fusion expressed in: E.coli

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Mu01
 • EUR 603.84
 • EUR 285.60
 • EUR 1934.40
 • EUR 724.80
 • EUR 1329.60
 • EUR 480.00
 • EUR 4656.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Fusion expressed in: E.coli

TIM-3, Fc fusion

71151 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted TIM-3, Fc fusion protein, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, T-cell and immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, and HAVCR-2. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human Respiratory Syncytial virus fusion protein (RSVF) ELISA Kit, 48 Tests, Quantitative

510-RSVF-48 1 Kit
EUR 1000.8

QuantiChrom Hemoglobin Assay Kit

65-DIHB-250 250 tests
EUR 473

Human LTBR, Fc fusion

71112 100 µg
EUR 310
Description: Human secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(LTBR)-Fc fusion protein, also known as_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_002342, a.a 28-219, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW = 48_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Mouse LTBR, Fc fusion

71122 100 µg
EUR 340
Description: Mouse secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(mLTBR)-Fc fusion protein, also known as,_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_010736, a.a 28-221, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW =_x000D_48.8 kDa (monomer). Endotoxin level_x000D_<0.001 EU/ug.This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

BTLA(CD272), Fc fusion

71141 100 µg
EUR 320
Description: Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

LAG3 (CD223), Fc fusion

71146 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 73.1 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

GITR (CD357), Fc fusion

71172 100 µg
EUR 300
Description: Human secreted GITR, Fc fusion protein, also known as Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18, TNFRSF18, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, AITR, and CD357, GenBank Accession No. NM_004195, a.a. 26-161 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.2 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

OX40 (CD134), Fc fusion

71175 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted OX40, Fc fusion protein,_x000D_also known as Tumor Necrosis Factor_x000D_Receptor Superfamily Member 4,_x000D_TNFRSF4, and CD134, GenBank_x000D_Accession No. NM_003327, a.a. 29-216_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 46.8 kDa (monomer). This_x000D_protein runs at a higher MW by SDS-PAGE_x000D_due to glycosylation.

ICOS (CD278), Fc fusion

71179 100 µg
EUR 320
Description: Human ICOS, Fc fusion protein, also known as inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, CD278, and CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Fusion 1 (Fus1) Antibody

20-abx121804
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Malachite Green Phosphate Assay kit

65-POMG-25H 2500 tests
EUR 333

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-1 50 µg
EUR 490
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-2 1 mg
EUR 3200
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

CTLA4 (CD152), Fc fusion

71149-1 100 µg
EUR 150
Description: Human secreted CTLA4 , Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36-162 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human CD226, Fc fusion

71252 100 µg
EUR 320
Description: Human CD226 antigen also_x000D_known as DNAX accessory molecule 1_x000D_(DNAM-1), GenBank Accession No._x000D_NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region_x000D_of human IgG1, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 52.8 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody (HRP)

20-abx107842
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-01 25 tests/kit Ask for price
Description: Monkeypox virus is the virus that causes the disease monkeypox in both humans and animals. Monkeypox virus is an Orthopoxvirus, a genus of the family Poxviridae that contains other viral species that target mammals. The virus is mainly found in tropical rainforest regions of central and West Africa. The primary route of infection is thought to be contact with the infected animals or their bodily fluids. The genome is not segmented and contains a single molecule of linear double-stranded DNA, 185000 nucleotides long. The Monkeypox Virus real time PCR Kit contains a specific ready-to-use system for the detection of the Monkeypox Virusthrough polymerase chain reaction (PCR) in the real-time PCR system. The master contains reagents and enzymes for the specific amplification of the Monkeypox Virus DNA. Fluorescence is emitted and measured by the real time systems ́ optical unit during the PCR. The detection of amplified Monkeypox Virus DNA fragment is performed in fluorimeter channel 530nm with the fluorescent quencher BHQ1. DNA extraction buffer is available in the kit and serum or lesion exudate samples are used for the extraction of the DNA. In addition, the kit contains a system to identify possible PCR inhibition by measuring the 560nm fluorescence of the internal control (IC). An external positive control defined as 1×10^7 copies/ml is supplied which allow the determination of the gene load.

Monkeypox Virus Real Time PCR Kit

ZD-0076-02 25 tests/kit Ask for price
Description: Monkeypox virus is the virus that causes the disease monkeypox in both humans and animals. Monkeypox virus is an Orthopoxvirus, a genus of the family Poxviridae that contains other viral species that target mammals. The virus is mainly found in tropical rainforest regions of central and West Africa. The primary route of infection is thought to be contact with the infected animals or their bodily fluids.The genome is not segmented and contains a single molecule of linear double-stranded DNA, 185000 nucleotides long.The Monkeypox Virus real time PCR Kit contains a specific ready-to-use system for the detection of the Monkeypox Virusthrough polymerase chain reaction (PCR) in the real-time PCR system. The master contains reagents and enzymes for the specific amplification of theMonkeypox VirusDNA. Fluorescence is emitted and measured by the real time systems ́ optical unit during the PCR. The detection of amplified Monkeypox Virus DNA fragment is performed in fluorimeter channelFAM with the fluorescent quencher BHQ1. DNA extraction buffer is available in the kit and serum or lesion exudate samples are used for the extraction of the DNA. In addition, the kit contains a system to identify possible PCR inhibition by measuring the HEX/VIC/JOE fluorescence of the internal control (IC). An external positive control defined as 1×107copies/ml is supplied which allow the determination of the gene load.

Frizzled-1, Fc fusion

71123 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD1)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD1, GenBank Accession No.BC_051271,_x000D_a.a. 73-253, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 46.4 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-4, Fc fusion

71126 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD4)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD4, GenBank Accession No._x000D_BC_114527, a.a. 37-180, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.9_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-7, Fc Fusion

71139 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD7)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD7, GenBank Accession No._x000D_BC_015915, a.a. 33-185, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 43.3_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx271237
 • EUR 594.00
 • EUR 309.60
 • EUR 1746.00
 • EUR 811.20
 • EUR 477.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx106427
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Fusion (FUS) Protein

20-abx168102
 • EUR 777.60
 • EUR 326.40
 • EUR 2397.60
 • EUR 927.60
 • EUR 560.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Fusion (FUS) Protein

20-abx066708
 • EUR 844.80
 • EUR 343.20
 • EUR 2598.00
 • EUR 994.80
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Frizzled-10, Fc fusion

71124 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD10)-Fc_x000D_fusion protein and WNT receptor, also_x000D_known as FZD10, GenBank Accession No._x000D_BC_074997, a.a. 21-161, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.7_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Morpheus Fusion HT-96

M-MD1-130 96 x 1 ml ml
EUR 317
Description: Morpheus Fusion HT-96

UIM-UBA Fusion Protein

6571-250 each
EUR 326.4

B7-1 (CD80), Fc fusion

71125 100 µg