Moleculaire  klonering  en functionele karakterisering van het

osteoporoseliga

osteoporoseliga

Moleculaire  klonering  en karakterisering van een thermostabiel en halotolerant endo-β-1,4-glucanase van Microbulbifer sp. ALW1

De bacterie  Microbulbifer  sp. ALW1 werd eerder gekarakteriseerd met het vermogen om de celwand van bruine algen in fijne stukjes af te breken. De biologische functies van stam ALW1 moesten nog worden opgehelderd. In deze studie werd een gen, namelijk  MaCel5A , geïsoleerd uit het ALW1-stamgenoom, dat codeert voor een endo-β-1,4-glucanase. MaCel5A werd fylogenetisch gecategoriseerd onder de glycosidehydrolase-familie GH5, met de hoogste identiteit met een vermeende cellulase van  Microbulbifer-thermotolerans . Het recombinante MaCel5A-eiwit gezuiverd uit heterologe expressie in  E. coli  vertoonde maximale activiteit bij respectievelijk 50 °C en pH 6,Zero en functioneerde selectief in de richting van carboxymethylcellulose en gerst-can-glucaan.

Recombinant MaCel5A vertoonde een aanzienlijke tolerantie voor blootstelling aan hoge temperaturen tot 80 °C gedurende 30 minuten met behoud van 49% resterende activiteit. Bovendien vertoonde MaCel5A matige stabiliteit tegen pH 5,0-11,Zero en sterke stabiliteit in aanwezigheid van niet-ionische oppervlakteactieve stof. MaCel5A vertoonde een sterke halo-stabiliteit en halotolerantie. De activiteit van het enzym nam ongeveer tien keer toe bij 0,5 M NaCl en ongeveer vijf keer zelfs bij 4,Zero M NaCl in vergelijking met de enzymactiviteit zonder toevoeging van zout. De twee geconserveerde glutaminezuurresiduen in MaCel5A vertoonden de typische katalytische zuur/base- en nucleofiele machinerie van glycosidehydrolasen. Deze kenmerken benadrukken het industriële toepassingspotentieel van MaCel5A.

Klonen  en fysieke lokalisatie van door mannen vooringenomen repetitieve DNA-sequenties in Spinacia oleracea (Amaranthaceae)

Spinazie Spinacia oleracea  Linnaeus, 1753) is een ideaal materiaal voor het bestuderen van moleculaire mechanismen van de vroege geslachtschromosoomevolutie in tweehuizige planten. Gedegenereerde oligonucleotide-geprimede polymerasekettingreactie (DOP-PCR) techniek vergemakkelijkt de retrotransposon-relevante research door het verrijken van specifieke repetitieve DNA-sequenties van een micro-ontleed enkel chromosoom. We hebben genomische subtractieve hybridisatie uitgevoerd om geslachtsafhankelijke DNA-sequenties te screenen met behulp van de DOP-PCR-amplificatieproducten van micro-ontleed spinazie Y-chromosoom.

De screening leverde 55 mannelijke DNA-sequenties op met een lengte van 30 576 bp , waarvan 32 DNA-sequenties (12 049 bp) herhaalde DNA-sequenties bevatten, waaronder  LTR/Copia ,  LTR/Gypsy , eenvoudige herhalingen en DNA/CMC-EnSpm . Van deze repetitieve DNA-sequenties werden vier DNA-sequenties die een fragment van  Ty3-gypsy  retrotransposons (SP73, SP75, SP76 en SP77) bevatten, geselecteerd als fluorescentieprobes voor hybridisatie op mannelijke en vrouwelijke spinazie-karyotypen. Fluorescentie  in situ  hybridisatie (FISH) signalen van SP73 en SP75 werden meestal vastgelegd op de centromeren en hun omgeving voor elke homoloog. Hybridisatiesignalen verschenen voornamelijk in de buurt van de vermeende centromeren voor elke homologechromosoompaar met behulp van SP76- en SP77-sondes voor FISH, en er waren sporadische signalen op de lange armen. De resultaten kunnen als foundation dienen om de functie van repetitieve DNA-sequenties in de evolutie van geslachtschromosomen in spinazie te bestuderen.

osteoporoseliga
osteoporoseliga

Moleculaire  klonering  en functionele karakterisering van het TaIRI9-gen in tarwe (Triticum aestivum L.)

De vernalisatie van tarwe is een van de belangrijke factoren die het plantgebied, de introductie en de teelttechnieken van tarwe bepalen. De bekende vernalisatie- genen (moleculaire marker) kunnen de vernalisatie-eis van wintertarwerassen echter niet precies onderscheiden. Daarom is het belangrijk om nieuwe vernalisatiegenen te onderzoeken en het mechanisme van vernalisatieregulatie op te helderen. Om het genennetwerk in de vernalisatieroute te onderzoeken, hebben we het TaIRI9-gen (ice rekristallisatieremmerproteïne) gescreend dat is geassocieerd met het expressieprofiel van de vernalisatiebehandeling van wintertarwe Jing 841. Overexpressie van TaIRI9 in wildtype tarwe resulteerde in verminderde planthoogte, verhoogd aantal helmstokken en vertraagde koersdagen.

Na een vernalisatiebehandeling bij 4°C gedurende 30, 35, 45 of 50 dagen vertoonden TaIRI9-overexpressielijnen een verhoogde behoefte aan vernalisatie en vertraagde koerstijd dan wildtype, wat aangeeft dat TaIRI9 het vernalisatieproces van tarwe kan beïnvloeden. Daarnaast werd de expressie van de TaIRI9-genen geanalyseerd in winter Jing 841, sterke wintertarwecultivar Xindong 18 en tien recombinante inteeltlijnen (RIL’s, Hussar x Yanzhan1). De gegevens toonden aan dat de expressie van TaIRI9 positief geassocieerd was met de vereiste van vernalisatie. Deze resultaten gaven aan dat TaIRI9 de koers en bloeitijd in tarwe reguleert door VRN2 te bevorderen en bloeipromotor VRN1 en VRN3 te remmen.en kan betrokken zijn bij de reguleringsroute voor tarwevernalisatie. Bulked segregant CGT-Seq-gefaciliteerde kaartgebaseerde klonering van een echte meeldauwresistentiegen afkomstig van wilde emmertarwe (Triticum dicoccoides)

Echte meeldauw, veroorzaakt door Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt), is een wereldwijd voorkomende bladziekte van tarwe. Wilde emmertarwe (WEW, Triticum dicoccoides) (AABB, 2n=4x=28), de stamvader van de gekweekte tetraploïde en hexaploïde tarwe, is zeer resistent tegen echte meeldauw en in deze wilde soort zijn veel resistentie-allelen geïdentificeerd .

Klonering  en karakterisering van een nieuw DNase-gen van Trichogramma pretiosum

DNase is een krachtig hulpmiddel voor een reeks moleculair-biologische toepassingen. Het ontwikkelen van een strategie voor grootschalige productie van DNase met hoge zuiverheid en activiteit is van cruciaal belang voor wetenschappelijk onderzoek. In deze studie werd een voorheen niet-gekarakteriseerd gen met nuclease-activiteit gevonden in het Trichogramma pretiosum-genoom. Pichia pastoris GS115 had de voorkeur als gastheer om de problemen met betrekking tot prokaryotische expressie te overwinnen. Onder de optimale omstandigheden bereikte de activiteit van T. pretiosum DNase (Tp-DNase) 1940 U/ml kweeksupernatant bij fed-batch fermentatie. Met behulp van ionenuitwisselingschromatografie en adsorptiechromatografie werd Tp-DNase geproduceerd met een zuiverheid van > 99% en een molecuulgewicht van 45 kDa.

In vitro DNA-degradatie-experimenten toonden aan dat Tp-DNase dsDNA effectief kon afbreken, en de activiteit ervan was iets hoger dan die van runder-pancreas-DNase I onder dezelfde omstandigheden. Bovendien kan Tp-DNase worden gebruikt om nucleïnezuurcontaminatie te elimineren en de nauwkeurigheid van nucleïnezuurdetectie te verbeteren .

Klonering , expressie en karakterisering van Baeyer-Villiger monooxygenases van eukaryote Exophiala jeanselmei stam KUFI-6N

De schimmel Exophiala jeanselmei-stam KUFI-6N produceert een uniek cycloalkanon-mono-oxygenase (ExCAMO) dat een ongebruikelijk substraatspectrum van Baeyer-Villiger-oxidatie van 4-10-ledige ringketonen vertoont. In deze studie wilden we het gen identificeren en sequencen dat codeert voor ExCAMO van KUFI-6N en het gen tot overexpressie brengen in Escherichia coli. We ontdekten dat de primaire structuur van ExCAMO het nauwst verwant is aan het cycloalkanonmono-oxygenase van Cylindrocarpon radicicola ATCC 11011, met een aminozuuridentiteit van 54,2%. ExCAMO werd functioneel tot expressie gebracht in Escherichia coli en het substraatspectrum en de kinetische parameters ervan werden onderzocht.

Substraatprofilering gaf aan dat ExCAMO ongebruikelijk is onder bekende Baeyer-Villiger mono-oxygenasen vanwege het vermogen om een ​​verscheidenheid aan substraten te accepteren, waaronder C4-C12-ringketonen. ExCAMO heeft een hoge affiniteit en katalytische efficiëntie voor cycloalkanonen, waarvan de hoogste voor cyclohexanon. Vijf andere genen die coderen voor Baeyer-Villiger mono – oxygenasen werden ook gekloond en tot expressie gebracht in Escherichia coli.

Fusion (FUS) Antibody

20-abx212424
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Antibody

20-abx172487
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx176518
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • 1 mg
 • 200 ug

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Hu01
 • EUR 560.83
 • EUR 273.60
 • EUR 1773.12
 • EUR 671.04
 • EUR 1222.08
 • EUR 451.20
 • EUR 4252.80
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Fusion expressed in: E.coli

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Mu01
 • EUR 603.84
 • EUR 285.60
 • EUR 1934.40
 • EUR 724.80
 • EUR 1329.60
 • EUR 480.00
 • EUR 4656.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Fusion expressed in: E.coli

Morpheus Fusion FX

M-MD1-130-FX 96 x 100 ul ul
EUR 67
Description: Morpheus Fusion FX

CD28, Fc fusion

71113 200 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

HVEM, Fc fusion

71142 100 µg
EUR 295
Description: Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44.2 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.

CD40, Fc fusion

71174 100 µg
EUR 250
Description: Human secreted CD40, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5, TNFRSF5, and Bp50, GenBank Accession No. NM_001250, a.a. 21-193 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.9 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD27, Fc fusion

71176 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD27, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 7, TNFRSF7, and T14, GenBank Accession No. NM_001242, a.a. 21-192 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD47, Fc fusion

71177 100 µg
EUR 325
Description: Human CD47, Fc fusion protein, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein, antigenic surface determinant protein OA3, antigen identified by monoclonal antibody 1D8, IAP, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

TIGIT, Fc fusion

71186 100 µg
EUR 320
Description: Human T-cell immunoreceptor with Ig and_x000D_ITIM domains (TIGIT), also known as V-set_x000D_and immunoglobulin domain-containing_x000D_protein 9, VSIG9, V-set and transmembrane_x000D_domain-containing protein 3, and VSTM3,_x000D_GenBank Accession No. NM_173799, a.a._x000D_22-141 fused to Fc region of human IgG,_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 39.7 kDa. This protein runs_x000D_at a higher MW by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

CD44, Fc fusion

71187 100 µg
EUR 320
Description: Human CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glyco-protein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220, fused with Fc region of human IgG, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 48.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Bovine Ig fraction

31R-1001 10 mg
EUR 136.8
Description: Bovine Ig fraction control or blocking reagent

Chicken Ig fraction

31R-1004 10 mg
EUR 248.4
Description: Chicken Ig fraction control or blocking reagent

Horse Ig fraction

31R-1005 10 mg
EUR 136.8
Description: Horse Ig fraction control or blocking reagent

Goat Ig fraction

31R-1008 10 mg
EUR 136.8
Description: Goat Ig fraction control or blocking reagent

Hamster Ig fraction

31R-1009 10 mg
EUR 165.6
Description: Hamster Ig fraction control or blocking reagent

Rabbit Ig fraction

31R-1018 10 mg
EUR 136.8
Description: Rabbit Ig fraction control or blocking reagent

Rat Ig fraction

31R-1021 10 mg
EUR 138
Description: Rat Ig fraction control or blocking reagent

Sheep Ig fraction

31R-1023 10 mg
EUR 136.8
Description: Sheep Ig fraction control or blocking reagent

Bovine Ig fraction

31R-1025 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Bovine Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Chicken Ig fraction

31R-1028 10 mg
EUR 248.4
Description: Purified Chicken Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Horse Ig fraction

31R-1029 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Horse Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Goat Ig fraction

31R-1032 10 mg
EUR 163.2
Description: Purified Goat Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Mouse Ig fraction

31R-1040 10 mg
EUR 180
Description: Purified Mouse Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Rabbit Ig fraction

31R-1042 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Rabbit Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Rat Ig fraction

31R-1045 10 mg
EUR 138
Description: Purified Rat Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Sheep Ig fraction

31R-1047 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Sheep Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Immunoglobulin (IG) Antibody

abx024071-200ug 200 ug
EUR 1011.6

Fusion glycoprotein F0 Antibody

48527-100ul 100ul
EUR 399.6

Fusion glycoprotein F0 Antibody

48527-50ul 50ul
EUR 286.8

CD152 Mulg Fusion protein

30R-CD152 25 ug
EUR 805.2
Description: Purified recombinant Human CD152 Mulg Fusion protein

CD137L-muCD8 Fusion protein

30R-AC046 25 ug
EUR 764.4
Description: Purified recombinant Human CD137L-muCD8 Fusion protein

VCAP18/GP125 fusion protein

30-1296 1 mg
EUR 4177.2
Description: Purified recombinant VCAP18/GP125 fusion protein

Human Fusion (FUS) Protein

20-abx168102
 • EUR 777.60
 • EUR 326.40
 • EUR 2397.60
 • EUR 927.60
 • EUR 560.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion 1 Blocking Peptide

20-abx161514
 • EUR 727.20
 • EUR 1713.60
 • 1 mg
 • 5 mg

Mouse Fusion (FUS) Protein

20-abx066708
 • EUR 844.80
 • EUR 343.20
 • EUR 2598.00
 • EUR 994.80
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (Biotin)

20-abx105013
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fusion 1 (Fus1) Antibody

20-abx121804
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx106427
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (HRP)

20-abx107842
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

RSV Fusion Protein Antibody

abx022172-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022173-1mg 1 mg
EUR 1387.2

RSV Fusion Protein Antibody

abx022174-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022175-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022176-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022177-1mg 1 mg
EUR 693.6

RSV Fusion Protein Antibody

abx022179-100ug 100 ug
EUR 978

MPV Fusion Protein Antibody

abx023874-1mg 1 mg
EUR 1178.4

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx271237
 • EUR 594.00
 • EUR 309.60
 • EUR 1746.00
 • EUR 811.20
 • EUR 477.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (Biotin)

20-abx271503
 • EUR 560.40
 • EUR 292.80
 • EUR 1612.80
 • EUR 760.80
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

RSV Fusion glycoprotein [His]

DAG-H10334 10 µg
EUR 868.8

UIM-UBA Fusion Protein

6571-250 each
EUR 326.4

Morpheus Fusion HT-96

M-MD1-130 96 x 1 ml ml
EUR 317
Description: Morpheus Fusion HT-96

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-1 50 µg
EUR 490
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-2 1 mg
EUR 3200
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

IL6R, Fc-Fusion (IgG1)

100916-1 100 µg
EUR 320
Description: Human IL-6 Receptor, Genbank # NM_000565, a.a. 20-365 with C-terminal fusion to human IgG1 Fc region, expressed in HEK293 cells. MW = 65 kDa + glycans.

IL6R, Fc-Fusion (IgG1)

100916-2 1 mg
EUR 2720
Description: Human IL-6 Receptor, Genbank # NM_000565, a.a. 20-365 with C-terminal fusion to human IgG1 Fc region, expressed in HEK293 cells. MW = 65 kDa + glycans.

Human LTBR, Fc fusion

71112 100 µg
EUR 310
Description: Human secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(LTBR)-Fc fusion protein, also known as_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_002342, a.a 28-219, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW = 48_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Mouse LTBR, Fc fusion

71122 100 µg
EUR 340
Description: Mouse secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(mLTBR)-Fc fusion protein, also known as,_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_010736, a.a 28-221, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW =_x000D_48.8 kDa (monomer). Endotoxin level_x000D_<0.001 EU/ug.This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-1, Fc fusion

71123 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD1)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD1, GenBank Accession No.BC_051271,_x000D_a.a. 73-253, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 46.4 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-10, Fc fusion

71124 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD10)-Fc_x000D_fusion protein and WNT receptor, also_x000D_known as FZD10, GenBank Accession No._x000D_BC_074997, a.a. 21-161, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.7_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-4, Fc fusion

71126 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD4)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD4, GenBank Accession No._x000D_BC_114527, a.a. 37-180, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.9_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-7, Fc Fusion

71139 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD7)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD7, GenBank Accession No._x000D_BC_015915, a.a. 33-185, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 43.3_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

BTLA(CD272), Fc fusion

71141 100 µg
EUR 320
Description: Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

LAG3 (CD223), Fc fusion

71146 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 73.1 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CTLA4 (CD152), Fc fusion

71149-1 100 µg
EUR 150
Description: Human secreted CTLA4 , Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36-162 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

TIM-3, Fc fusion

71151 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted TIM-3, Fc fusion protein, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, T-cell and immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, and HAVCR-2. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

GITR (CD357), Fc fusion

71172 100 µg
EUR 300
Description: Human secreted GITR, Fc fusion protein, also known as Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18, TNFRSF18, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, AITR, and CD357, GenBank Accession No. NM_004195, a.a. 26-161 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.2 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

OX40 (CD134), Fc fusion

71175 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted OX40, Fc fusion protein,_x000D_also known as Tumor Necrosis Factor_x000D_Receptor Superfamily Member 4,_x000D_TNFRSF4, and CD134, GenBank_x000D_Accession No. NM_003327, a.a. 29-216_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 46.8 kDa (monomer). This_x000D_protein runs at a higher MW by SDS-PAGE_x000D_due to glycosylation.

ICOS (CD278), Fc fusion

71179 100 µg
EUR 320
Description: Human ICOS, Fc fusion protein, also known as inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, CD278, and CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human CD226, Fc fusion

71252 100 µg
EUR 320
Description: Human CD226 antigen also_x000D_known as DNAX accessory molecule 1_x000D_(DNAM-1), GenBank Accession No._x000D_NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region_x000D_of human IgG1, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 52.8 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

AFP antibody (Ig fraction)

70R-14345 1 ml
EUR 166.8
Description: Goat polyclonal AFP antibody (Ig fraction)

Guinea Pig Ig fraction

31R-1007 10 mg
EUR 138
Description: Guinea Pig Ig fraction control or blocking reagent

Guinea Pig Ig fraction

31R-1031 10 mg
EUR 165.6
Description: Purified Guinea Pig Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Ig lambda C Antibody

47919-100ul 100ul
EUR 302.4

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx100607
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Ig lambda C Antibody

20-abx121907
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx129770
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx312931
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx177688
 • EUR 1562.40
 • EUR 744.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Ig ELISA KIT|Human

EF007369 96 Tests
EUR 826.8

Recombinant Myosin IG (MYO1G)

4-RPD436Hu01
 • EUR 623.20
 • EUR 290.40
 • EUR 2006.98
 • EUR 748.99
 • EUR 1377.98
 • EUR 492.00
 • EUR 4837.44
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Myosin IG expressed in: E.coli

Recombinant Myosin IG (MYO1G)

4-RPD436Mu01
 • EUR 593.09
 • EUR 282.00
 • EUR 1894.08
 • EUR 711.36
 • EUR 1302.72
 • EUR 472.80
 • EUR 4555.20
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Myosin IG expressed in: E.coli

c-Jun GST Fusion protein

30R-2811 100 ug
EUR 296.4
Description: Purified recombinant Human cJun-GST Fusion protein

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx151603
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx154044
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

20-abx004953
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx034315-400ul 400 ul
EUR 627.6

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *