van meervoudig onverzadigde vetzuren met lange keten in mariene gammariden

osteoporoseliga

osteoporoseliga

gEL-DNA: een  klonerings- en polymerasekettingreactievrije methode voor op CRISPR gebaseerde gemultiplexte genoombewerking

Zelfs voor de genetisch toegankelijke gist  Saccharomyces cerevisiae heeft de CRISPR-Cas DNA-bewerkingstechnologie de stamconstructie sterk versneld en vergemakkelijkt. Verschillende methoden zijn gevalideerd voor snelle en zeer efficiënte enkelvoudige bewerkingsgebeurtenissen, en verschillende benaderingen voor multiplex genoombewerking zijn in de literatuur beschreven door middel van  Sp Cas9- of  Fn Cas12a-endonucleasen en de bijbehorende gids-RNA’s (gRNA’s). De gRNA’s die worden gebruikt om het Cas-endonuclease naar de bewerkingssite te leiden, worden meestal uitgedrukt uit plasmiden met behulp van inheemse Pol II- of Pol III-RNA-polymerasen.

Deze gRNA-expressieplasmiden vereisen moeizame, tijdrovende kloonstappen , wat de implementatie ervan voor academische en toegepaste doeleinden belemmert. In deze studie onderzoeken we het potentieel van het tot expressie brengen van gRNA uit lineaire DNA-fragmenten met behulp van de T7 RNA-polymerase (T7RNAP) voor enkelvoudige en multiplex genoombewerking in  Saccharomyces cerevisiae . Met behulp van  Fn Cas12a toont dit werk aan dat het transformeren van korte, lineaire DNA-fragmenten die coderen voor gRNA’s in giststammen die T7RNAP tot expressie brengen, zeer efficiënte enkelvoudige en duplex DNA-bewerking bevordert. Deze DNA-fragmenten kunnen op maat worden besteld, waardoor deze benadering zeer geschikt is voor de constructie van stammen met een hoge doorvoer. Dit werk breidt de CRISPR . uittoolbox voor grootschalige stamconstructieprogramma’s in  S. cerevisiae  en belooft related te zijn voor andere minder genetisch toegankelijke gistsoorten.

Klonen  van menselijke T-cellen  door verdunning te beperken

Menselijke T-cellen vertegenwoordigen een heterogene populatie , inclusief cellen met verschillende fenotypische en functionele eigenschappen. Ondanks dat er de afgelopen jaren verschillende technologieën zijn ontwikkeld om fenotypische eigenschappen van T-cellen op eencellig niveau te onderzoeken, blijft de in vitro T-celklooncultuur de enige manier om functioneel onderzoek uit te voeren op T-cellen op eencellig niveau. Hier beschrijven we de methode om menselijke T-celklonen te verkrijgen door de verdunning in de aanwezigheid van feedercellen te beperken en ze in cultuur te houden voor verder onderzoek.

Biosynthese van meervoudig onverzadigde vetzuren met lange keten in mariene gammariden: moleculaire  klonering  en functionele karakterisering van drie vette acyl-elongasen

Langketenige (C 20-24 ) meervoudig onverzadigde vetzuren (LC-PUFA’s) zijn essentiële voedingsstoffen die meestal worden geproduceerd in mariene ecosystemen. Eerdere research suggereerden dat gammariden enig vermogen hebben om endogeen LC-PUFA’s te produceren. Deze studie had tot doel het repertoire en de functies van verlenging van zeer lange-keten vetzuur (Elovl) eiwitten in gammariden te onderzoeken. Onze resultaten laten zien dat gammariden ten minste drie verschillende  elovl-  genen hebben met vermeende rollen in de biosynthese van LC-PUFA. Fylogenetica stelde ons in staat om twee elongasen te classificeren als Elovl4 en Elovl6, omdat ze bonafide orthologen waren van gewervelde Elovl4 en Elovl6. Bovendien werd een derde elongase genoemd als “Elovl1/7-achtig” omdat het nauw gegroepeerd was met de Elovl1 en Elovl7 die worden aangetroffen in gewervelde dieren.

Moleculaire analyse van de afgeleide eiwitsequenties gaf aan dat de gammariden Elovl4 en Elovl1/7-achtige inderdaad meervoudig onverzadigde vetzuur (PUFA) elongasen waren, terwijl Elovl6 moleculaire kenmerken had die typisch gevonden worden in niet-PUFA elongasen. Dit werd gedeeltelijk bevestigd in de functionele assays uitgevoerd op het mariene vlokreeft  Echinogammarus marinus  Elovl, waaruit bleek dat zowel Elovl4 en Elovl1 / 7-PUFA soortgelijke langgerekte substraten variëren van 18  tot C 22 . E. marinus  Elovl6 kon slechts C langwerpige 18  PUFA substraten, wat suggereert dat dit enzym geen belangrijke rol speelt bij de LC-PUFA biosynthese van vlokreeftjes.

osteoporoseliga
osteoporoseliga

Klonen , expressie, karakterisering en antioxidantbescherming van glutaredoxine3 tegen psychrofiele bacterie Psychrobacter sp. ANT206

Glutaredoxines (Grxs) zijn eiwitten die de glutathion (GSH)-afhankelijke reductie van eiwitdisulfiden katalyseren. In deze studie werd een Grx-gerelateerd gen (264 bp) , dat codeert voor een Ps-Grx3, gekloneerd uit  Psychrobacter  sp. ANT206. Sequentieanalyse duidde op de aanwezigheid van het actieve plaatsmotief CPYC in dit eiwit. Homologiemodellering toonde aan dat Ps-Grx3 minder waterstofbruggen en zoutbruggen had, evenals een lagere Arg/(Arg + Lys)-verhouding dan zijn mesofiele homologen, wat wijst op een verbeterd katalytisch vermogen bij lage temperaturen. Plaatsgerichte mutagenese toonde aan dat de Cys13, Professional14 en Cys16websites waren essentieel voor de katalytische activiteit van Ps-Grx3, terwijl circulair dichroïsme (CD) spectroscopie bevestigde dat puntmutaties in deze aminozuurresiduen leidden tot het verlies of de vermindering van enzymactiviteit.

Verder toonde analyse van de biochemische eigenschappen van Ps-Grx3 aan dat de optimale temperatuur van dit enzym 25°C was. Belangrijk is dat Ps-Grx3 gevoeliger was voor tBHP en CHP dan voor H 2 O 2 , en ongeveer 40% activiteit behield, zelfs wanneer de H 2 O 2  -concentratie werd verhoogd tot 1 mm. Wat betreft substraatspecificiteit had Ps-Grx3 een hogere affiniteit voor HED, L-cystine en DHA dan voor S-sulfocysteïne en BSA. We onderzochten ook het DNA-beschermende vermogen van Ps-Grx3 met behulp van het pUC19-plasmide en ontdekten dat Ps-Grx3 supercoiled DNA kon beschermen tegen oxidatie-geïnduceerde schade bij 15 ° C gedurende 1,5 uur. Deze studie biedt nieuwe inzichten in de structuur en katalytische activiteit van een aan koude aangepaste Grx3.

Moleculair  klonen  en functionele research van magang goose toll-like receptor

Uitbraken van ziekten hebben een grote invloed op de economische levensvatbaarheid van de dierindustrie. Er is weinig bekend over de mechanismen van aan het immuunsysteem gerelateerde ziekten bij ganzen. Toll-like receptoren (TLR’s) spelen bij de meeste diersoorten een belangrijke rol in het ontstekingsremmende immuniteitsproces, maar zijn niet onderzocht bij de Magang-gans. Om de rol van TLR’s op te helderen, werden reverse transcriptie-polymerasekettingreactie (RT-PCR) en PCR-amplificatie van cDNA-uiteinden (Sensible RACE) gebruikt om het Magang-gans TLR5-gen (mgTLR5) te klonen. Het cDNA van volledige lengte van mgTLR5 was 2967bp lang, inclusief een 5′-terminaal onvertaald gebied (UTR) van 215 bp, een 3′-terminaal UTR van 384 bp en een open leesraam van 2583 bp dat codeert voor een eiwit van 860 aminozuren. Structureel gezien heeft mgTLR5 een toll/interleukine-receptor (TIR) ​​domein, een transmembraan domein en zeven leucine-rich repeats (LRR’s) domeinen.

Homologie-uitlijning van TLR5 en zijn TIR- domeinen met andere soorten onthulde dat mgTLR5 98% en 81,3% van de sequentieovereenkomst deelde met respectievelijk witte gans TLR5 en kippen TLR5. Kwantitatieve RT-PCR toonde aan dat het mgTLR5-gen van de gans breed tot expressie wordt gebracht in alle geteste weefsels, met de hoogste expressie in de nier en de milt. De toename in NF-KB-promoteractiviteit gestimuleerd door flagelline was afhankelijk van mgTLR5-expressie in 293 T-cellen. Salmonella pullorum en flagellinede expressie van TLR5-, IL-8- en IL-1-mRNA in perifere bloedmononucleotidecellen van in vitro gekweekte Magang-ganzen aanzienlijk opgereguleerd. Stimulatie door S. pullorum gedurende 24 uur verhoogde de expressie van mgTLR5 in de blindedarm en de nieren. We concluderen dat Magang-gans TLR5 een functionele TLR5-homoloog is van het eiwit in andere soorten en een belangrijke rol speelt bij bacteriële herkenning.

Berichtnavigatie

Fusion (FUS) Antibody

20-abx212424
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Fusion (FUS) Antibody

20-abx172487
 • EUR 1028.40
 • EUR 526.80
 • 1 mg
 • 200 ug

Fusion (FUS) Antibody

20-abx176518
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • 1 mg
 • 200 ug

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Hu01
 • EUR 560.83
 • EUR 273.60
 • EUR 1773.12
 • EUR 671.04
 • EUR 1222.08
 • EUR 451.20
 • EUR 4252.80
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Fusion expressed in: E.coli

Recombinant Fusion (FUS)

4-RPC260Mu01
 • EUR 603.84
 • EUR 285.60
 • EUR 1934.40
 • EUR 724.80
 • EUR 1329.60
 • EUR 480.00
 • EUR 4656.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Fusion expressed in: E.coli

Morpheus Fusion FX

M-MD1-130-FX 96 x 100 ul ul
EUR 67
Description: Morpheus Fusion FX

CD28, Fc fusion

71113 200 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

HVEM, Fc fusion

71142 100 µg
EUR 295
Description: Human herpesvirus entry mediator A, also known as HVEM, TNFRSF14, CD270, and HVEA, GenBank Accession No. NM_003820, a.a. 37-202 fused to human IgG1 Fc, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44.2 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.

CD40, Fc fusion

71174 100 µg
EUR 250
Description: Human secreted CD40, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5, TNFRSF5, and Bp50, GenBank Accession No. NM_001250, a.a. 21-193 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.9 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD27, Fc fusion

71176 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted CD27, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 7, TNFRSF7, and T14, GenBank Accession No. NM_001242, a.a. 21-192 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CD47, Fc fusion

71177 100 µg
EUR 325
Description: Human CD47, Fc fusion protein, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein, antigenic surface determinant protein OA3, antigen identified by monoclonal antibody 1D8, IAP, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

TIGIT, Fc fusion

71186 100 µg
EUR 320
Description: Human T-cell immunoreceptor with Ig and_x000D_ITIM domains (TIGIT), also known as V-set_x000D_and immunoglobulin domain-containing_x000D_protein 9, VSIG9, V-set and transmembrane_x000D_domain-containing protein 3, and VSTM3,_x000D_GenBank Accession No. NM_173799, a.a._x000D_22-141 fused to Fc region of human IgG,_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 39.7 kDa. This protein runs_x000D_at a higher MW by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

CD44, Fc fusion

71187 100 µg
EUR 320
Description: Human CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glyco-protein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220, fused with Fc region of human IgG, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 48.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Bovine Ig fraction

31R-1001 10 mg
EUR 136.8
Description: Bovine Ig fraction control or blocking reagent

Chicken Ig fraction

31R-1004 10 mg
EUR 248.4
Description: Chicken Ig fraction control or blocking reagent

Horse Ig fraction

31R-1005 10 mg
EUR 136.8
Description: Horse Ig fraction control or blocking reagent

Goat Ig fraction

31R-1008 10 mg
EUR 136.8
Description: Goat Ig fraction control or blocking reagent

Hamster Ig fraction

31R-1009 10 mg
EUR 165.6
Description: Hamster Ig fraction control or blocking reagent

Rabbit Ig fraction

31R-1018 10 mg
EUR 136.8
Description: Rabbit Ig fraction control or blocking reagent

Rat Ig fraction

31R-1021 10 mg
EUR 138
Description: Rat Ig fraction control or blocking reagent

Sheep Ig fraction

31R-1023 10 mg
EUR 136.8
Description: Sheep Ig fraction control or blocking reagent

Bovine Ig fraction

31R-1025 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Bovine Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Chicken Ig fraction

31R-1028 10 mg
EUR 248.4
Description: Purified Chicken Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Horse Ig fraction

31R-1029 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Horse Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Goat Ig fraction

31R-1032 10 mg
EUR 163.2
Description: Purified Goat Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Mouse Ig fraction

31R-1040 10 mg
EUR 180
Description: Purified Mouse Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Rabbit Ig fraction

31R-1042 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Rabbit Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Rat Ig fraction

31R-1045 10 mg
EUR 138
Description: Purified Rat Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Sheep Ig fraction

31R-1047 10 mg
EUR 136.8
Description: Purified Sheep Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Immunoglobulin (IG) Antibody

abx024071-200ug 200 ug
EUR 1011.6

Fusion glycoprotein F0 Antibody

48527-100ul 100ul
EUR 399.6

Fusion glycoprotein F0 Antibody

48527-50ul 50ul
EUR 286.8

CD152 Mulg Fusion protein

30R-CD152 25 ug
EUR 805.2
Description: Purified recombinant Human CD152 Mulg Fusion protein

CD137L-muCD8 Fusion protein

30R-AC046 25 ug
EUR 764.4
Description: Purified recombinant Human CD137L-muCD8 Fusion protein

VCAP18/GP125 fusion protein

30-1296 1 mg
EUR 4177.2
Description: Purified recombinant VCAP18/GP125 fusion protein

Human Fusion (FUS) Protein

20-abx168102
 • EUR 777.60
 • EUR 326.40
 • EUR 2397.60
 • EUR 927.60
 • EUR 560.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion 1 Blocking Peptide

20-abx161514
 • EUR 727.20
 • EUR 1713.60
 • 1 mg
 • 5 mg

Mouse Fusion (FUS) Protein

20-abx066708
 • EUR 844.80
 • EUR 343.20
 • EUR 2598.00
 • EUR 994.80
 • EUR 594.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (Biotin)

20-abx105013
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fusion 1 (Fus1) Antibody

20-abx121804
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx106427
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (HRP)

20-abx107842
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

RSV Fusion Protein Antibody

abx022172-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022173-1mg 1 mg
EUR 1387.2

RSV Fusion Protein Antibody

abx022174-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022175-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022176-1mg 1 mg
EUR 1296

RSV Fusion Protein Antibody

abx022177-1mg 1 mg
EUR 693.6

RSV Fusion Protein Antibody

abx022179-100ug 100 ug
EUR 978

MPV Fusion Protein Antibody

abx023874-1mg 1 mg
EUR 1178.4

Fusion (FUS) Antibody (FITC)

20-abx271237
 • EUR 594.00
 • EUR 309.60
 • EUR 1746.00
 • EUR 811.20
 • EUR 477.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Fusion (FUS) Antibody (Biotin)

20-abx271503
 • EUR 560.40
 • EUR 292.80
 • EUR 1612.80
 • EUR 760.80
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

RSV Fusion glycoprotein [His]

DAG-H10334 10 µg
EUR 868.8

UIM-UBA Fusion Protein

6571-250 each
EUR 326.4

Morpheus Fusion HT-96

M-MD1-130 96 x 1 ml ml
EUR 317
Description: Morpheus Fusion HT-96

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-1 50 µg
EUR 490
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

ACE2, Fc Fusion (Monkey)

100701-2 1 mg
EUR 3200
Description: Rhesus monkey angiotensin I converting enzyme 2 (ACE2), also known as ACEH, Genbank Accession No.: ACI04553.1, a.a. 18-739, fused at the C-terminus of the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 expression system, MW= 119 kDa. This protein runs at a higher MW due to glycosylation.

IL6R, Fc-Fusion (IgG1)

100916-1 100 µg
EUR 320
Description: Human IL-6 Receptor, Genbank # NM_000565, a.a. 20-365 with C-terminal fusion to human IgG1 Fc region, expressed in HEK293 cells. MW = 65 kDa + glycans.

IL6R, Fc-Fusion (IgG1)

100916-2 1 mg
EUR 2720
Description: Human IL-6 Receptor, Genbank # NM_000565, a.a. 20-365 with C-terminal fusion to human IgG1 Fc region, expressed in HEK293 cells. MW = 65 kDa + glycans.

Human LTBR, Fc fusion

71112 100 µg
EUR 310
Description: Human secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(LTBR)-Fc fusion protein, also known as_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_002342, a.a 28-219, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW = 48_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Mouse LTBR, Fc fusion

71122 100 µg
EUR 340
Description: Mouse secreted lymphotoxin beta receptor_x000D_(mLTBR)-Fc fusion protein, also known as,_x000D_Tumor Necrosis Factor C Receptor_x000D_(TNFCR), and CD18, GenBank Accession_x000D_No. NM_010736, a.a 28-221, expressed in_x000D_a HEK293 cell expression system. MW =_x000D_48.8 kDa (monomer). Endotoxin level_x000D_<0.001 EU/ug.This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-1, Fc fusion

71123 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD1)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD1, GenBank Accession No.BC_051271,_x000D_a.a. 73-253, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 46.4 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-10, Fc fusion

71124 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD10)-Fc_x000D_fusion protein and WNT receptor, also_x000D_known as FZD10, GenBank Accession No._x000D_BC_074997, a.a. 21-161, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.7_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-4, Fc fusion

71126 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD4)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD4, GenBank Accession No._x000D_BC_114527, a.a. 37-180, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 42.9_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

Frizzled-7, Fc Fusion

71139 50 µg
EUR 325
Description: Secreted frizzled receptor (FZD7)-Fc fusion_x000D_protein and WNT receptor, also known as_x000D_FZD7, GenBank Accession No._x000D_BC_015915, a.a. 33-185, expressed in a_x000D_HEK293 cell expression system. MW = 43.3_x000D_kDa (monomer). This protein runs at a_x000D_higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to_x000D_glycosylation.

BTLA(CD272), Fc fusion

71141 100 µg
EUR 320
Description: Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.

LAG3 (CD223), Fc fusion

71146 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 73.1 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

CTLA4 (CD152), Fc fusion

71149-1 100 µg
EUR 150
Description: Human secreted CTLA4 , Fc fusion protein, also known as Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 and CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36-162 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

TIM-3, Fc fusion

71151 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted TIM-3, Fc fusion protein, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, T-cell and immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, and HAVCR-2. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

GITR (CD357), Fc fusion

71172 100 µg
EUR 300
Description: Human secreted GITR, Fc fusion protein, also known as Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18, TNFRSF18, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, AITR, and CD357, GenBank Accession No. NM_004195, a.a. 26-161 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.2 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

OX40 (CD134), Fc fusion

71175 100 µg
EUR 320
Description: Human secreted OX40, Fc fusion protein,_x000D_also known as Tumor Necrosis Factor_x000D_Receptor Superfamily Member 4,_x000D_TNFRSF4, and CD134, GenBank_x000D_Accession No. NM_003327, a.a. 29-216_x000D_expressed in a HEK293 cell expression_x000D_system. MW = 46.8 kDa (monomer). This_x000D_protein runs at a higher MW by SDS-PAGE_x000D_due to glycosylation.

ICOS (CD278), Fc fusion

71179 100 µg
EUR 320
Description: Human ICOS, Fc fusion protein, also known as inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, CD278, and CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

Human CD226, Fc fusion

71252 100 µg
EUR 320
Description: Human CD226 antigen also_x000D_known as DNAX accessory molecule 1_x000D_(DNAM-1), GenBank Accession No._x000D_NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region_x000D_of human IgG1, expressed in a HEK293 cell_x000D_expression system. MW = 52.8 kDa_x000D_(monomer). This protein runs at a higher_x000D_MW by SDS-PAGE due to glycosylation.

AFP antibody (Ig fraction)

70R-14345 1 ml
EUR 166.8
Description: Goat polyclonal AFP antibody (Ig fraction)

Guinea Pig Ig fraction

31R-1007 10 mg
EUR 138
Description: Guinea Pig Ig fraction control or blocking reagent

Guinea Pig Ig fraction

31R-1031 10 mg
EUR 165.6
Description: Purified Guinea Pig Ig fraction for use as a control or blocking reagent

Ig lambda C Antibody

47919-100ul 100ul
EUR 302.4

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx100607
 • EUR 510.00
 • EUR 159.60
 • EUR 1446.00
 • EUR 693.60
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Ig lambda C Antibody

20-abx121907
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx129770
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx312931
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Myosin IG (MYO1G) Antibody

20-abx177688
 • EUR 1562.40
 • EUR 744.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Ig ELISA KIT|Human

EF007369 96 Tests
EUR 826.8

Recombinant Myosin IG (MYO1G)

4-RPD436Hu01
 • EUR 623.20
 • EUR 290.40
 • EUR 2006.98
 • EUR 748.99
 • EUR 1377.98
 • EUR 492.00
 • EUR 4837.44
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Myosin IG expressed in: E.coli

Recombinant Myosin IG (MYO1G)

4-RPD436Mu01
 • EUR 593.09
 • EUR 282.00
 • EUR 1894.08
 • EUR 711.36
 • EUR 1302.72
 • EUR 472.80
 • EUR 4555.20
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Myosin IG expressed in: E.coli

c-Jun GST Fusion protein

30R-2811 100 ug
EUR 296.4
Description: Purified recombinant Human cJun-GST Fusion protein

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx151603
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

20-abx154044
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

20-abx004953
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx034315-400ul 400 ul
EUR 627.6

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx034315-80l 80 µl
EUR 343.2

POM121 And ZP3 Fusion Protein

20-abx261350
 • EUR 4101.60
 • EUR 393.60
 • EUR 276.00
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Fusion Glycoprotein F0 (F) Antibody

20-abx317827
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Fusion (FUS) CLIA Kit

20-abx493573
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Fusion (FUS) CLIA Kit

20-abx493574
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

TCF3 Fusion Partner (TFPT) Antibody

abx238635-100ug 100 ug
EUR 610.8

GSK3 alpha protein (GST Fusion)

80R-2554 100 ug
EUR 296.4
Description: Purified recombinant Human GSK3 alpha-GST Fusion protein

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu-48T 48T
EUR 620.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Human Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Hu-96T 96T
EUR 807.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu-48T 48T
EUR 632.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Fusion (FUS) ELISA Kit

DLR-FUS-Mu-96T 96T
EUR 825.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Fusion (FUS) in samples from tissue homogenates or other biological fluids.

PD-1/PDCD1(Fc fusion)

E21-J97 10ug
EUR 411.6

CFP-LC3 fusion lentiviral particles

LVP399-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a CFP-LC3 fusion target (NM_022818.4), provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-LC3 fusion lentiviral particles

LVP399-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a GFP-LC3 fusion target (NM_022818.4), provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-LC3 fusion lentiviral particles

LVP399-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing a RFP-LC3 fusion target (NM_022818.4), provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

CFP-Annexin5 fusion Lentiviral particles

LVP445-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (CFP-human Annexin 5) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-Annexin5 fusion Lentiviral particles

LVP445-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (GFP-human Annexin 5) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

RFP-Annexin5 fusion Lentiviral particles

LVP445-R 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (RFP-human Annexin 5) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

CFP-Actin fusion Lentiviral particles

LVP446-C 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (CFP-human Actin) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

GFP-Actin fusion Lentiviral particles

LVP446-G 1x107 IFU/ml x 200ul
EUR 541.2
Description: Pre-made lentiviral particles expressing (GFP-human Actin) fusion contruct under suCMV promoter, provided in DMEM medium with 10% FBS and 60ug/ml of polybrene.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *